Sun vil følge ISO-regler

- Uansett om vi sertifiseres eller ikke, vil vi holde oss strengt til den prosessen ISO har definert når et privat selskap tiltros en sertifisert standard, sa Scott McNealy på en pressekonferanse i Berlin.

Prosessen som Suns grunnlegger og daglig leder sikter til, er kjent under akronymet PAS. Den ble opprettet i fjor for å tilfredsstille behovet for en raskere standardiseringsprosess, mer tilpasset tempoet i IT-verdenen. Før det krevde ISO-reglene at enhver standard skulle håndteres av en egen gruppe. Med PAS kan oppdraget i stedet gis et privat selskap.

Hittil er ikke ordningen blitt anvendt. Sun er det første selskapet som søker om å få lov til å presentere en standard - det er dette USAs ISO-komité sa nei til i forrige uke, og som skal avgjøres, blant annet med Norges stemme, innen 14. november. Neste skritt i prosessen er at selve standarden - i dette tilfellet Java - godkjennes. Prosessen definerer ellers hvordan standarden skal videreutvikles, samt rettigheter og plikter til dem som sier de vil følge den.

- Med PAS fikk vi et tredje og brukbart standardiseringsalternativ, fortalte McNealy. - Det klassiske alternativet, med oppretting av en egen uavhengig gruppe for hver standard, har bidratt til å drepe IT-standarder, heller enn å fremme dem. Vi har alle Unix-katastrofen i friskt minne. Så har vi den unilaterale metoden til Microsoft, som består i å helt se bort fra ånden i ISO, og opprette særavtaler med den ene såkalte partneren etter den andre.

PAS er kompromisset som lar et selskap håndtere sin standard, forutsatt at interesserte parter trekkes med i arbeidet med standarden og dens utvikling. McNealy lover altså at uansett hva som skjer med Suns søknad til ISO, vil ISO-reglene for standardens drift følges. Det betyr at om avstemningen 14. november går Suns vei eller ikke, vil ikke omverden merke noen forskjell.

Sun har inngått en avtale med selskapet KeyLabs Inc. som tester Java-applikasjoner og sertifiserer de som tilfredsstiller betingelsene som "100% Pure Java". Selskapet tester også for blant annet Novell-kompatibilitet og for NC-kompatibilitet.

- Vi vet om 700.000 utviklere verden over som nytter Java. Bare 117 av dem - inklusiv Microsoft - har kunnet teste sine applikasjoner fordi test-programmene bare leveres til lisensiatene. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle utviklere til å henvende seg til KeyLabs for å få sine produkter testet og sertifisert. Og jeg vil like sterkt henstille alle brukere om å holde seg unna alt som kaller seg Java og som ikke er sertifisert.

Sertifiseringen koster tusen dollar per applikasjon. For å håndtere utviklere i det kontinentale EU, har KeyLabs inngått partnerskap med det nederlandske selskapet Telefication BV. Sertifisering innebærer tilgang til en rekke interessante støttefunksjoner.

Til toppen