Suns Ultra 5 siktes mot norsk DAK/DAP

I Norge håper Sun og Skrivervik at "super-PC-en" Ultra 5 skal demme opp for NT nedover og gi innpass i DAK/DAP-markedet.

- Essensen med de nye arbeidsstasjonene Ultra 5 og Ultra 10 i det nedre prissjiktet, er at Sun tilbyr samme ytelse til halv pris i forhold til tidligere, sier Tosten Tøfte i Skrivervik Data.

- Ultra 5 begynner på 30.000 kroner. Begge kan bygges ut med avanserte grafikkopsjoner som sitter direkte på systembussen. En fullt utbygget Ultra 10 med den mest avanserte 3D-grafikken vil komme opp i rundt 130.000 kroner.

Ultra 5 vil markedsføres som en slags "super-PC" med bedre pris/ytelse enn ledende Wintel-alternativer. En Ultra 5 skal ifølge Sun ha 31 prosent bedre flytetallsytelse enn Compaq PW 5100, 85 prosent raskere datastrøm fra prosessoren til minne, grafikk og I/O - og likevel koste 20 prosent mindre.

På Ultra 10 med en grafikkopsjon i mellomsjiktet er prisgevinsten mer uklar - Sun, Compaq og HP Kayak ligger alle rundt 75.000 kroner - men flytetallsytelsen er en halv gang bedre, datastrømmen går dobbelt så raskt og grafikkytelsen en tredel bedre, ifølge tall innhentet av Sun.

I Norge er Suns arbeidsstasjoner godt befestet innen oljeindustrien.

- Målet vårt er å beholde kundene vi har innen olje, og demme opp for Windows NT nedover, sier Tøfte.

- NT kommer nå særlig sterkt innen DAK/DAP. Her tar vi sikte på å nå det øvre sjiktet. Autocad-nivået er forholdsvis uinteressant. Videre vil vi prøve å stanse lekkasjene på utviklingssiden.

Tøfte sier at Sun har tatt flere initiativ overfor ledende programvarehus, slik at applikasjoner kan prises på samme nivå for Unix som for Windows NT. Han mener dette vil gjøre Ultra til en mer gangbar konkurrent til de sterkeste Wintel-maskinene.

- Satsingen på de nederste Ultra-modellene som alternativ til Wintel-maskinene, er bakgrunnen for at Sun i USA vil ta i mot bestillinger per web, forteller Suns ledelsesrepresentant i Norge, Per Iversen.

- Denne ordningen er foreløpig begrenset til USA. Den vil bli tillempet slik at ordrer mottas på web, men effektueres via forhandlerleddet, slik at den vante kanalen ikke settes til side.

Iversen legger til at i Norge vil rutinene på Skrivervik Data Ekspress utvides til også å håndtere Ultra 5. Foreløpig er dette en salgsform som utelukkende foregår per telefon, og det skal ikke være planer om å utvide den til verdensveven.

Til toppen