SuperOffice og Office Line sammen igjen

SuperOffice ASA ønsker å fusjonere inn Office Line AS. Gründeren Une Amundsen eier 58 prosent av aksjene i Office Line og rundt 35 prosent av aksjene i SuperOffice.

Office Line AS ble i utgangspunktet startet av Une Amundsen, og børsnoterte SuperOffice ASA ble i sin tid utfisjonert fra nettopp Office Line.

Apple-forhandleren Office Line har 180 ansatte og ifølge Amundsen en forventet omsetning på 320 millioner kroner og et forventet resultat på 6-10 millioner kroner før skatt.

SuperOffice forventer en omsetning i 1998 på omtrent 100 millioner kroner og et resultat på i overkant av 3 millioner kroner.

Som vederlag ved fusjonen mottar aksjonærene i Office Line 9,5 millioner kroner i kontanter og 3.156.300 aksjer i SuperOffice. Ifølge Amundsen er da Office Line verdsatt til 52.650.000 kroner. På fredagsens aksjekurs er Office Line verdsatt til 44,2 millioner kroner.

SuperOffice hadde sist fredag en børsverdi på 97 millioner kroner, med en kurs på 11 kroner aksjen. Da SuperOffice ble børsnotert i mars 1997 var kursen satt til 30 kroner aksjen.

Une Amundsen sitter med 58 prosent av aksjene i Office Line og ifølge ham selv med rundt 35 prosent av aksjene i SuperOffice.

Som en følge av fusjonen øker Amundsens eierandel i SuperOffice til i overkant av 40 prosent av aksjene. Han får samtidig utbetalt 5,5 millioner kroner i kontanter fra det børsnoterte selskapet.

Harald Ellefsen - som har vært Amundsens partner gjennom mange år - har i følge Amundsen "noen og tyve" prosent av aksjene i Office Line AS. Ved utgangen av 1997 hadde den samme Ellefsen 12,7 prosent av aksjene i SuperOffice.

Une Amundsen mener det ikke vil være grunnlag for reaksjoner fra minoritetsaksjonærene i SuperOffice.

- Med dette kjøpet får vi en meget bred distribusjon i hele Norden, og muligheter for å bundle vår programvare på flere måter, sier Amundsen.

Han påpeker samtidig at en pris på 52 millioner kroner vanskelig kan sies å være særlig mye, tatt i betraktning at Office Line forventer et resultat på 6 til 10 millioner kroner i år.

Amundsen sier også at det ikke er forhold ved Office Line som gjør det naturlig å stille spørsmålstegn ved motivene for transaksjonen. Varelageret skal i følge Amundsen være kurant, og egenkapitalsituasjonen tilfredsstillende.

Office Line selger i dag minimalt med programvare fra SuperOffice. Hoveddelen av omsetningen i selskapet er maskinvare.

Til toppen