SuperOffice under null

SuperOffice holdt hodet over vannet de tre første kvartalene , men sterk fokus på vekst også i fjerde kvartal sørget for at selskapet tapte penger totalt i 1997.

Etter tre kvartaler hadde SuperOffice fortsatt et resultat før skatt på plussiden. Fortsatt sterk satsing på internasjonal vekst, gav imidlertid et negativt resultat før skatt i fjerde kvartal. SuperOffice endte dermed med å tape beskjedne 827.000 kroner i 1997. Resultatet var likevel bedre enn i 1996, da selskapet tapte to millioner kroner.

Positivt for SuperOffice er det at selskapet har opprettholdt sin aggressive veksttakt, spesielt i utlandet. En omsetning på 38,4 millioner i 1996 er løftet til 68,1 millioner i 1997, hvilket tilsvarer en vekst på 77 prosent.

Styreformann Une Amundsen sa for en ukes tid siden til digi.no at veksten i fjerde kvartal ville passere 100 prosent, og foreløpige tall viser at den reelle veksten i kvartalet endte på 109 prosent.

Også organisatorisk har SuperOffice hatt kraftig vekst i inneværende år. Selskapet har doblet staben og består av 115 ansatte. I løpet av året har selskapet dessuten etablert fire nye datterselskaper.

TABELL: Utdrag fra SuperOffices 1997-resultat. Alle tall i 1000 kroner.

1997 1996
Omsetning 68.087 38.368
Driftsresultat (1.419) (2.181)
Resultat før skatt (827) (2.008)
Til toppen