Svak bedring i År 2000-beredskap

En undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet Cap Gemini viser at bare hver sjette Fortune 500-bedrift gjennomfører konkrete tiltak for å forberede informasjonssystemene på årtusenskiftet.

Undersøkelsen viser at bare hver fjerde har en detaljert plan for nødvendige oppgraderinger og andre endringer.

En talsmann for Cap Gemini America konstaterer at USAs storbedrifter fortsatt beveger seg for sakte. Talsmannen finner likevel trøst i at andelen selskaper der toppledelsen engasjerer seg direkte i år 2000-problemene, har økt fra 70 til 96 prosent de siste fem månedene. Andre parametre gjenspeiler det samme økende engasjementet fra toppledelsen.

Dette økende engasjementet kommer ikke klart til uttrykk gjennom budsjettarbeidet. Andelen selskaper som vier fra 21 til 30 prosent av IT-budsjettene til år 2000-arbeid økte fra 66 prosent i april til 72 prosent i august. Men andelen som skulle bruke mer enn 30 prosent, minket fra 20 til 16 prosent i samme tidsrom.

Undersøkelsen tyder videre på at outsourcing spiller mindre rolle for år 2000-forberedelser. Blant de bedriftene som har utarbeidet detaljerte planer, tar 48 prosent sikte på å skaffe seg verktøy og starte gjennomgangen på egen hånd. I april var denne andelen 38 prosent. Andelen som sier de også vil stå for hele konverteringsarbeidet, har økt fra fire til 16 prosent.

Til toppen