Svekket tro på Nortels utsikter

Tallene som toppsjef John Roth i Nortel la fram for tredje kvartal viser formidabel vekst. Likevel falt aksjekursen med nesten 25 prosent.

John Roth og Nortel har ingen av de problemene som nylig førte til at toppsjefen i konkurrenten Lucent fikk mer tid til å ta seg av familien. I tredje kvartal i fjor var omsetningen 5,15 milliarder dollar, i år er den 7,31 milliarder, en økning på 42 prosent. Driftsresultatet spratt 83 prosent opp, til 574 millioner dollar. Fortjenesten per aksje var 18 cents, mot forventet 17 cents.

En viktig del av omsetningsøkningen skyldes oppkjøp. På den andre siden sier økningen i driftsresultat sitt om hva slags synergieffekter man har vært i stand til å utløse.

Noen analytikere er likevel skuffet. De hadde ventet en omsetning på 7,5 milliarder dollar, og de hadde sett fram til en langt større vekst innen optisk nettutstyr. Den ble på bare 90 prosent, mot forventet fra 120 prosent til 125 prosent. Samtidig innrømmet Nortel at mange kunder har hamstret optisk utstyr av frykt for et stramt marked - og bortforklarte dette ved å peke på hvordan alt det kommende installasjonsarbeidet ville pynte på fjerde kvartals tall.

Roth tror på større vekst for optisk utstyr i fjerde kvartal enn i tredje. For selskapet som helhet spår han fortsatt prosentuell vekst for både omsetning og resultat "i det lave førtitallet" i neste kvartal, men mener at dette vil falle til "det lave trettitallet" neste år. Han advarer at selv ikke optisk utstyr kan fortsette å vokse med 150 prosent.

Tradisjonelt nettutstyr vokste i tredje kvartal med bare 6 prosent. Roth tror veksten blir et tosifret prosenttall i fjerde kvartal. Trådløst utstyr økte med mer enn 50 prosent.

Til toppen