Svensk lov kriminaliserer news

Den svenske Riksdagens beslutning om fra årsskiftet å kriminalisere besittelse av barnepornografisk materiale, medfører at mottak av news-tjenester på Internett kriminaliseres. Samtlige operatører som formidler nyhetsgrupper blir berørt.

Den svenske Riksdagens beslutning om fra årsskiftet å kriminalisere besittelse av barnepornografisk materiale, medfører at mottak av news-tjenester på Internett kriminaliseres. Samtlige operatører som formidler nyhetsgrupper blir berørt.

Ifølge den svenske webtjenesten Dagens Kommunikation får gårsdagens vedtak i Riksdagen store konsekvenser for landets Internett-leverandører som tar imot og formidler nyhetsgrupper.

News formidles som en kontinuerlig flyt av elektroniske innlegg i de tusenvis av diskusjonsgrupper som utnytter tjenesten. Av denne informasjonsflyten kan du ikke sortere vekk enkeltinnlegg. Du kan fjerne dem, men ikke før de er mottatt og mellomlagret.

De nettoperatører som tar imot barnepornografiske bilder via news gjør seg dermed juridisk ansvarlig og skyldig i besittelse av ulovlig materiale, selv om materialet omgående slettes. Det går ikke an å forutse om informasjon som tas imot er av barnepornografisk art, men det går neppe heller ikke å henvise til god tro, ettersom det regelmessig formidles informasjon av denne type i enkelte nyhetsgrupper.

Ifølge Dagens Kommunikation er det i det minste én svensk nettoperatør som allerede i dag kontinuerlig gransker nyhetsflyten og rensker bort de groveste innleggene. Spørsmålet er om dette er nok.

Den nye loven mot barnepornografi er unik i svensk sammenheng ettersom den kriminaliserer besittelse av informasjon , noe som bryter med svensk rettstradisjon om informasjonsfrihet. Konsekvensen av dette kan bli at den åpne formidlingen av informasjon på Internett på sikt strypes av nettoperatørene, som ellers risikerer å bryte loven.

Til toppen