Sverige: Statskontoret snuser på Linux

Kort tid etter å ha inngått en 500 millioner kroners avtale med Microsoft, vil Sveriges Statskontor utrede åpen kildekode for forvaltningen.

Ifølge bladet Ny Teknik, skal Statskontoret i høst utrede muligheten for å erstatte Microsoft-programmer med programmer skrivet i åpen kildekode. For to måneder siden undertegnet Statskontoret en avtale med Microsoft, verdt en halv milliard svenske kroner over to år. Det var å gå mot den nordiske strømmen - i både Norge og Danmark har forvaltningen valgt å se på Linux. Men nå er også svenskene kommet på liknende tanker.

Arbeidsgruppen består av representanter for programtunge miljøer som Riksskatteverket, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten og Linköpings Universitet. (Linköping kommune bruker ikke Linux fordi de kompetente personene som trengs for å drive åpen kildekodesystemer, gjerne hopper på bedre betalte jobber i højkonjunktur tider, forklarer datasjef Bengt-Åke Karlsson til bladet.) Mandatet er å undersøke hvordan åpen kildekodeprogrammer kan brukes i forvaltningen, og finne ut om bruk av åpen kildekode kan forbedre konkurransen mellom programvareleverandørene.

Programvareansvarlig Irene Andersson i Statskontorets enhet for samordning av innkjøp sier til bladet at man også kommer til å kontakt med land som allerede bruker åpen kildekode. Hun avviser som uaktuelt inntil videre å gjøre som i Norge og si opp statsavtalen med Microsoft.

Til toppen