Sverige: Web forbi bio-reklame

I Sverige viser ferske tall at webannonsering har passert kinoreklame i første halvår av 1998.

Det svenske nettmarkedet vil krype over 170 millioner svenske kroner i reklameinntekter i 1998, skal vi tro tall fra Institutet for reklame- og mediestatistikk (IRM)

Første halvåret i 1998 har svenske nettsteder omsatt for 87 millioner kroner, noe som er nesten fire ganger så mye som i samme periode i fjor.

Til sammenligning faller kinoreklame med 10,2 prosent til 31 millioner kroner, mens den nærmeste mediekanalen over er radio med 234 millioner kroner i første halvår. Svensk radio er den kanalen som øker mest (23,5 prosent)

Den største reklamekanalen i Sverige er byavisenes morgenutgaver som har solgt for hele 2,1 milliarder, mens svensk kommersiell TV (tre kanaler) henger etter med 1,43 milliarder.

Oversikten, som er gjengitt i det svenske nyhetsbrevet Mediatrender, viser at det totale reklamemarkedet har steget med over ni prosent både andre kvartal og første del av 1998. Og av de 87 millionene har nettstedene solgt hele 52 millioner i andre kvartal.

Senter for medieøkonomi i Sandvika, Bærum, lagde i fjor en prognose for omsetning av reklame i Skandinavia (se relatert sak i høyre margen). I oversikten estimerte økonomene at svenskene vil omsette for 181 millioner norske kroner målt i bruttopriser.

Det betyr rundt 190 millioner svenske kroner (etter dagens kurs) og innebærer at økonomene har gjort meget bra spådommer i Sverige så langt. For Norge ligger spådommene en del for høyt (135 millioner NOK) og i Danmark er markedet svært usikkert (47 millioner NOK).

Nyhetsbrevet Mediatrender gir ingen opplysninger om tallene fra svenske IRM dreier seg om brutto- eller nettopriser (inntekter etter at provisjoner og rabatter er innvilget).

Til toppen