Sybase og Corel blir partnere i Java

Sybase er det første selskapet som lisensierer Corels jBridge, en teknologi som gjør det mulig å kjøre standard Windows-applikasjoner fra en Java-klient.

Poenget med jBridge er å gjøre det mulig for en bedrift å ta i bruk tynne klienter med Java virtuell maskin, samtidig som alle brukere får tilgang til det de måtte trenge av Windows-applikasjoner. Applikasjonen kjører som en egen prosess på en Windows NT-tjener, styrt av jBridge som formidler grensesnittet til klienten og klientens inntastinger og musklikk tilbake til applikasjonen. Klienten forholder seg til applikasjonen som om den kjørte lokalt på en PC, mens det som faktisk skjer, er at klienten kan bruke en hvilken som helst Java-maskin og applikasjonen kjøres på en tjener.

På tjeneren har jBridge to komponenter. En Application Adapter står for formidlingen mellom grensesnittet på klienten og applikasjonen på tjeneren. En Server Administrator brukes til administrative formål, det vil si angi brukerrettigheter til applikasjoner og hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige gjennom jBridge.

På klienten dreier jBridge seg om en serie Java-klasser kalt Program Window, som gir adgang til å logge seg på tjeneren og få opp en liste over applikasjonene man har tillatelse til å kjøre.

For å få opp ytelsen på applikasjoner under jBridge, anerkjenner Corel behovet for noe de kaller applikasjonsoptimalisering, det vil si at Windows-applikasjonen legges til rette slik at klienten ikke overlater absolutt all prosessering til tjeneren. I praksis betyr dette at det lages spesielle Java-komponenter for hver applikasjon. Disse komponentene overføres til klienten og kjøres der, slik at tastetrykk og musbevegelser kan prosesseres lokalt. Ifølge Corel gir dette "dramatisk" bedre ytelse for brukeren, samtidig som belastningen på nettet og på tjeneren reduseres. Det er samtidig en innrømmelse av at teknologien kanskje ikke uten videre kan anbefales dersom applikasjonen krever mye inntasting, og man av en eller annen grunn ikke har tilgang til komponentene som optimaliserer kjøringen på jBridge-klienten, uten å endre applikasjonen på tjeneren.

Corel har varslet at WordPerfect-suiten er under optimalisering for jBridge.

Avtalen med Sybase er første gang noen utenfor Corel forplikter seg til å gjøre noe konkret med jBridge. Samarbeidet tar sikte på å bruke jBridge til å fordele Sybase-applikasjoner til en rekke nye brukere over Internett og intranett. Sybase mener teknologien kan innebære vesentlige kostnadsreduksjoner og forenkle fordelingsarbeidet betraktelig. Det er et viktig poeng å kunne la applikasjoner kjøres i original form på NT-tjenere, samtidig som klienten kan gjøre en del grunnleggende prosessering hos seg, uavhengig av maskintype og operativsystem.

Sybase og Corel er i ferd med å teste mulige jBridge-løsninger. En kommersiell utgave av jBridge skal gjøres tilgjengelig seint i 1998. Teknologien skal demonstreres på brukerkonferansen PowerSoft Conference '98 som Sybase organiserer fra 9. til 13. august.

Til toppen