Symantec med brannmur for bedriftens telependlere

Hensikten med Symantec Desktop Firewall er å hindre telependlere og mobile medarbeidere fra å misbrukes som bakdører mot bedriftens interne systemer.

Produktet er nettopp oppgradert til versjon 2.0. Klienten må ikke forveksles med den personlige brannmuren "Personal Firewall 2001" som også nettopp ble oppgradert, til versjon 2.5 for å fungere under Windows ME. Desktop Firewall er en pakke i Symantecs Enterprise-serie, og kjøres under alt fra Windows 95 til Windows 2000 - men ikke hjemmeoperativsystemet Windows ME.

Desktop Firewall styres av bedriftens systemansvarlig. Installasjon og konfigurasjon går over nettet. Produktet kan brukes i tilknytning til kjente løsninger for virtuelle private nett. Salgsargumentet er at den i forhold til andre løsninger for å beskytte telependlere og mobile medarbeidere mot hackere, er enkel å bruke og krever få ressurser både lokalt og sentralt. Alle regler som styrer brannmuren, settes sentralt og distribueres derfra til sluttbrukerne, uten at de merker det.

Pakken skal videre være optimalisert med tanke på internettilgang over kabelmodem eller DSL. Dette er bredbåndstilgang som alltid er slått på, og som følgelig er ekstra interessante for hackere som snoper etter svakheter i bedrifters nettverk. Korrekt konfigurert skal Desktop Firewall drastisk redusere sjansen for at man blir misbrukt til å være med på et tjenestenektangrep mot egen bedrift. Blant annet kan reglene spesifisere nøyaktig hvilke applikasjoner hos brukeren som skal ha anledning til å benytte Internett-forbindelsen.

Produktet skal ifølge Symantec være tilgjengelig også i Norge, selv om dette ikke går fram av selskapets norske nettsted.

Les mer om brannmurer:


Ny e-post-sikring endelig lansert
Ny beskyttelse i PGP 7.0
Brannmur falt på hackerdemo
Norske Trustix får fotfeste i Tyskland
Testbenk fininnstiller brannveggen før levering
Nekter uvedkommende adgang til følsom informasjon
Linux-brannmur på 10 minutter
Mange vil ha brukervennlig sikkerhet

Til toppen