Syv vil legge kabel på Fornebu

Alle teleaktører i Norge ble invitert til å legge egne telekabler på Fornebu, men bare sju gav positiv tilbakemelding. Til neste år starter gravearbeidene for å legge telekablene der en vil få landets frieste telekonkurranse.

Rørene som skal føre telekablene rundt om på Fornebu kan bare legges en gang. ElTele Øst, Energiselskapet Asker og Bærum, samt Telenor Nett tok tidligere i år initiativ til at rørinfrastrukturen med trekk-punkter skulle legges ned av et Sameie, der alle teleoperatørene i Norge ble invitert til å delta. I rørene legger teleoperatørene selv på et senere tidspunkt de telekablene en ønsker.

Innen fristen - som var i mai - hadde syv teleoperatører meldt sin interesse for prosjektleder for Sameiet Fornebu-IT-Nett, Geir Havnelid. Foruten de tre initiativtakerne, er følgende fire tele og kabeloperatører nå deltakere i prosjektet:

  • Telenor Avidi
  • Janco Multicom
  • EniTel
  • Fellesdata

Poenget med sameiet er at hver deltaker betaler for sine egne rør, men det er Sameiet som sørger for at rørene blir lagt, før teleoperatørene selv legger sine kabler, eventuelt leier ut overskuddsrør til andre interesserte i markedet.

Gjennom sameiet vil Fornebu i praksis bli landets frieste telemarked der konkurransen konsentreres om teletjenestene og ikke gravearbeidet.

- Først på et senere tidspunkt vil de sju deltakerne avgjøre hvor mange rør en vil betale for å legge ned, sier Havnelid til digi.no.

De totale infrastruktur-investeringene anslås til vel 100 millioner kroner, der hoveddelen av kostnadene blir aksessnett til de anslagsvis 7.000 husstander og 27.000 arbeidsplasser som vil ende på Fornebu.

Sameiet samarbeider med Statsbygg og Oslo kommune om den tekniske planen for teleinfrastrukturen på Fornebu, som blant annet skal utgjøre en del av grunnlaget som Bærum kommunestyre vil ha som bakgrunn når kommunedelplan II, som omfatter Fornebu, vedtas til høsten.

Til toppen