Tamburstuen: - Jeg er meget godt fornøyd

- Med dette har Post- og teletilsynet fulgt opp politikernes ønske om mest mulig konkurranse i telemarkedene. Vedtaket betyr at konkurransen vil kunne utvikle seg til samme nivå som det hittil bare har vært mulig i gjennomføre i fastnettmarkedet, sier styreleder i Sense Communications, Trygve Tamburstuen.

Tamburstuen, sier i en kommentar til PTs beslutning at Telenor Mobil nå er forpliktet til å videreføre forhandlingene med Sense Communications med sikte på å oppnå en enighet om betingelser for å gi adgang til mobilnettet.

- Dersom partene selv ikke oppnår enighet, har Post- og teletilsynet (PT) varslet at de vil fastsette vilkårene for tilgangen Sense skal ha til mobilnettet.

Tamburstuen mener onsdagens PT-vedtak er på linje med utviklingen ellers i Norden, der både telemyndighetene i Sverige og Danmark nå har tilsvarende saker til behandling.

- Konsekvensen av PTs beslutning er at vi nå raskere vil få en utvikling av nye teletjenester til fordel for brukerne. Jeg er også overbevist om at utviklingen i Sense-saken er i fravør av Telenor Mobils egne forretningsinteresser. Telenor Mobil vil på grunn av Sense sin tilgang til mobilnettet få bedre betalt for utnyttelse av eksisterende kapasitet, sier Tamburstuen.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern var onsdag kveld ikke kjent med innholdet i PTs vedtak og ville derfor vente med å kommentere saken til torsdag.

Til toppen