Tandberg Data: Qvists sykdom meget uheldig

Tandberg Data er på jakt etter ny styreformann og selskapets nytilsatte administrerende direktør er sykmeldt i minimum tre måneder. Samtidig står selskapet overfor store interne endringer og betydelige strategiske utfordringer.

- Det er klart det er uheldig at Qvist ble syk nå, det betyr jo større belastning på alle oss andre, innrømmer konstituert direktør Erik Normann i Tandberg Data til digi.no.

- Dere leter etter en ny styreformann og nå er administrerende direktør Hans Christian Qvist sykmeldt. Samtidig står selskapet overfor store utfordringer både operativt og strategisk.

- Vi drar jo gjennom et relativt omfattende restruktureringsprogram, det betyr ikke at det er noe galt i selskapet, men snarere at ting ikke har klaffet helt for oss. Nå er heller ikke Qvist helt ute av spill og vi har kontakt med ham jevnlig, så det operative skal ikke lide under hans fravær.

- Hva med det strategiske arbeidet?

- Det er i stor grad styrets ansvar så det får du snakke med Einar Greve om.

- Einar Greve, blir dere hemmet av at Qvist nå er sykmeldt og at dere sitter uten styreformann?

- Nå fungerer jo jeg som styreformann og vi har et styre med erfarne medlemmer så det ser jeg ikke som noe problem. Den turbulensen vi har sett i selskapet skyldes jo mye aksjekursen og pressens oppmerksomhet. Jeg føler ikke at dette er noen dramatisk situasjon, sier Greve.

- I det opplegget vi har lagt opp nå har vi forsikret oss om at alle oppgaver blir ivaretatt på en betryggende måte. Vi skal ikke bli forsinket eller få redusert kvaliteten på vårt arbeid fordi Qvist er sykmeldt. Når det er sagt må jeg si at det er jo ikke heldig for oss at Qvist blir sykmeldt når han nettopp har startet arbeidet med å utvikle organisasjonen.

Greve forteller at styret og bedriftsforsamlingens formann ennå ikke har gjort henvendelser utenfor organisasjonen for å finne en ny styreformann.

Flere analytikere gir uttrykk for at det er meget uheldig at Qvist nå er sykmeldt.

- Selskapet har jo stoppet helt opp, sier en analytiker til digi.no. Analytikeren viser til at selskapet nærmest har levd i et vakuum og at det var nettopp dette Qvist skulle rette på. - Nå ser det ut til at det oppstår et nytt vakuum, sier analytikeren.

En annen analytiker påpeker at Qvist har lagt vekt på at organisasjonskulturen skulle endres, og at det arbeidet nødvendigvis ikke blir fortsatt før Qvist er tilbake på jobb.

Til toppen