Tandberg-selskapene ga indekshopp

Den gryende optimisme på Oslo Børs de siste dagene, ga kraftig utslag i IT-indeksen som ble tirsdagens beste delindeks. Mye av oppgangen kan tilskrives Tandberg-selskapene.

Sammenlignet med det utenlanske markedet har norske aksjer falt kraftig siste tiden. Sammen med en jevnt høyere oljepris enn de verste pessimistene forventet, har dette dreid det negative sentimentet i markedet over på pluss-siden. For totalmarkedet endte dagen opp 2,8 prosent. Effekten på IT-aksjene ble enda hyggeligere, og IT-indeksen endte opp 5,2 prosent. IT-indeksen var best av delindeksene tirsdag.

Tendensen til at Tandberg-selskapene beveger seg i flokk, slo til igjen tirsdag til tross for at det nå er enda lettere å argumentere for fundamentale forskjeller i selskapene. Samtlige er sterkt eksponert i utlandet, men der slutter også likheten. Etter skandalen i våres er Tandberg Data blitt et restruktureingscase som trolig må komme med noen gode ideèr før kursen vil flytte på seg. Men hva skal det gjøre? Selskapet har knyttet seg til en standard som de store analyseselskapene tror er dødfødt, men sammenlignet med toneangivende selskaper i båndstasjonsmarkedet har selskapet fortsatt teknologi som er langt framme. Det åpenbare i så måte må være å be om en invitasjon til det gode selskap - LTO. Tandbergs multilinjære teknologi utnytter båndarealet godt, og er samtidlig svært stabil. Spørsmålet er om Tandberg Data er et halvt år for sent ute - for spesifikasjonene for LTO er allerede lagt.

Hva gjelder Ask, er det egentlig ikke skjedd fundamentale endringer siden kursen begynte å falle. Bekymringen ligger i at prosjektørmarkedet blir et volummarked, men det burde man ha forutsett for lenge siden. Allerede når budet på Proxima ble lagt fram og kursen sto i 100.

Mye av samme problemstillingen som for Ask, er tilfellet med Tandberg ASA. Forskjellen er imidlertid at her HAR ting endret seg de siste månedene. Inntil for få måneder siden så det ut som om videokonferanse fortsatt i lang tid framover ville være et marked som krevde stor grad av spesialtilpasning - noe som tilsier høye marginer og lavt volum. Stjernen på himmelen i dette markedet for tiden, Polycom, har imidlertid skrudd klokken frem og hatt stor suksess på å gjøre videokonferanse til hyllevare. Dermet er forutsetningene totalt endret. Spørsmålet er om tallene fra Polycom det siste halvåret er korrekte. Dersom selskapet har fylt opp sin distrubusjonskanal til randen, skal man neppe legge for stor vekt på de siste kvartalets knalltall.

Problemet til Tandberg Television er at selskapet ikke lenger er tilpasset sine egne kunder. Å slå seg til ro med å være underleverandør til de store når teleselskapene digitaliserer sine nett, gir neppe de fete marginene selskapet håper på. Selskapet har solid balanse, men for å kjøpe en strategisk partner i dette markedet er kapitalbehovet langt større. Ett oppkjøp av Tandberg Television er langt mer sannsynlig.

Hvor forskjellig de enn måtte være; Tandberg Television var børsvinner tirsdag (opp 16,1 prosent til 54 kroner) tett fulgt av Tandberg ASA (opp 15,7 prosent til 59 kroner). På en god femteplass finner vi Ask (opp 11,1 prosent til 35 kroner) og litt lengre ned på lista Tandberg Data (opp 5,3 prosent til 20 kroner.)

Til toppen