Tap tross sterk vekst i Agresso

Agresso fortsetter å tape penger, men omsetningen - spesielt i utlandet - fortsetter å vokse sterkt. Styret forventer likevel å endte i pluss før året er omme.

Hittil i år har Agresso hatt en negativ drift på 11 millioner av en omsetning på 95,9 millioner kroner. Av dette tapet stammer 6,7 millioner alene fra tredje kvartal, men i følge styret var dette som forventet.

Siste periode har i følge børsmeldingen fra selskapet vært et "arbeidsmessig kort kvartal med full kostnadsbelastning".

På inntektssida har derimot ledelsen hatt mye å glede seg over. Satsingen i England har gått bra, og per i dag er England det viktigste enkeltmarkedet til Agresso målt i omsetning.

Utviklingen her har bidratt til en kraftig vekst i selskapets totalomsetning, og i tredje kvartal økte omsetningen med 154 prosent.

Når året avsluttes regner styret med at selskapet vil ende i pluss.

TABELL: Agresso - resultat tredje kvartal (alle tall i 1000 kroner):

Per 3. Kvartal 96 Per 3.kvartal 97
Oms. 95.850 46.413
Dr.res. (11.003) (884)
Res. f. sk. (9.403) 147
Til toppen