Tapene øker i Agresso

Agresso leverte et negativt resultat før skatt på 6,8 millioner kroner for første kvartal 1998, mot minus 4,8 millioner første kvartal i fjor. Omsetningen gjorde et solid hopp fra 32 til 72 millioner kroner.

Agresso la i morgentimene onsdag fram et kvartalsresultat som viser at selskapet fortsatt taper store penger.

Bare i løpet av årets tre første måneder tapte selskapet nesten syv millioner kroner, som er enda dårligere enn samme periode i 1997 da tapet lå på i underkant av fem millioner kroner.

På den positive siden kan det bemerkes at selskapet har økt omsetningen kraftig år for år. Salget økte fra 32 millioner i 1997 til 72 millioner kroner i første kvartal 1998, hvilket også innebærer at selskapet har forbedret sine driftsmarginer. Agresso melder at omsetningen i første kvartal normalt ligger lavere enn ellers i året, mens utgiftene ikke er tilsvarende lave.

I forbindelse med resultafremleggingen kunne Agresso også melde om at fusjonen med BG Partner Norvege - som Agresso inngikk intensjonsavtale med 12 november ifjor - nå er styregodkjent av begge selskaper. Vederlaget i fusjonen vil være 1.022.000 aksjer i Agresso pålydende to kroner, pluss et kontantvederlag på 6.696.000 kroner. Fusjonen vil få regnskapsmessig virkning fra 01.01.98

TABELL: Hovedtall fra Agressos resultat for første kvartal 1998 (alle tall i NOK 1000)

Q1 98 Q1 97
Omsetning 71.704 31.725
Driftsresultat (6.804) (5.392)
Resultat før skatt (6.764) (4.749)

1997- og 1998-tall i denne artikkelen, inkludert oppstillingen ovenfor, er proforma.

Til toppen