Tar maksimalpris for Sonera

Prisen på Sonera-aksjen ved delprivatiseringen neste uke blir på 45 finske mark (66 kroner), noe som verdsetter hele selskapet til knappe 50 milliarder kroner.

I oktober lanserte regjeringen et prisnivå på aksjen mellom 36 og 45 mark, og med en aksjepris på 45 mark tar regjeringen ut det maksimale av delprivatiseringen, som vil kunne gi ti milliarder kroner i den finske statskassen.

Salget av vel 20 prosent i Sonera er den største IPO i Finland noen sinne, og vil bli den nest største aksjen på Helsinki-børsen, nest etter Nokia, som i dag står for halvparten av børsselskapenes kapitaliserte verdi.

Det har så langt vært god etterspørsel etter telekom-aksjer på de europeiske børsene, sist synliggjort gjennom en IPO i Swisscom. IPO'er knyttet til selskap i andre bransjer enn telekom er blitt utsatt, blant annet i det finske energiselskapet Fortum, noe som viser at telekombransjen har større interesse i markedet enn mange andre bransjer.

Delprivatiseringen fordeler seg slik:

  • Institusjonelle aksjonærer: 100,15 millioner aksjer
  • Småinvestorer: 26 millioner aksjer
  • Emisjon overfor ansatte: 2 millioner aksjer
  • Finansinstitusjonene (Norden: Merita Corporate Finance, Merrill Lynch International, EVLI, Handelsbanken, Alfred Berg, Den Danske Bank og Opstock. Internasjonalt: Merrill Lynch International, Credit Suisse First Boston, Dresdner Kleinwort Benson, Goldman-Sachs, Alfred Berg, Cazenove, Crédit Agricole Indosuez og Deutsche Morgan Grenfell.) som assisterer salget til institusjonelle kjøpere kan kjøpe 18.85 millioner tilleggsaksjer.
  • Samtidig melder departementet at en kan øke antall aksjer som selges til private med 13 millioner.

Aksjen, som noteres på Helsinki-børsen fra 17. november, antydes av flere analytikere som en potensiell vekstkandidat og et prisnivå på 65 mark har vært antydet.

Til toppen