Tekniske problemer i digi.no løst

digi.no-databasene "folk", "bedrift" og "kalender", samt relaterte nettsteder i artiklene, er nå tilgjengelig igjen etter å ha vært delvis nede i store deler av juni. Vi beklager de problemene feilen har skapt for våre lesere.

For den teknisk interesserte, kan vi opplyse om at den viktigste årsaken til tregheten i databasene var en formel som slår opp i digi.nos artikkelarkiv på relaterte artikler. Dette var et dynamisk oppslag, det vil si at i det enhver web-bruker går inn i et dokument i bedrift, folk, nettsted og kalender, så sjekkes det i artikkelarkivet samtlige artikler vedkommende er referert i, online, der og da.

Dette har inntil nylig fungert svært bra, men kombinasjonen av en sterk økning i antallet lesere, og en stadig mer omfattende artikkeldatabase, førte til slutt til kapasiteten på vår Domino-server nådde en kritisk grense.

Vi har løst problemet ved å erstatte det dynamiske oppslaget med agenter som går gjennom databasene med jevne mellomrom og hardkoder inn referansene til artikkelarkivet.

For deg som leser, vil du oppleve at pekeren fra artikkelen til den relaterte bedriften (evt. folk- eller nettsted-databasen) vil ligge der helt fra saken er på web, men linken tilbake til artikkelen fra bedriften vil ikke være på plass før agenten har gjort jobben sin. Dette vil maksimalt ta to timer. Denne mindre reduksjonen i funksjonalitet vil ha lite å si for våre lesere, fordi de tidligere artiklene likevel vil være tilgjengelig via oppføringene i folk- og bedriftsdatabasene. Det er dessuten et faktum at de fleste leserne uansett kommer inn i folk-/bedrift-/kalender- og nettsted-dabasene via den nyeste artikkelen i alle fall - så den har de allerede lest.

Trafikkmålinger viser at digi.no nå skal fungere tilfredsstillende ytelsesmessig. Skulle du likevel finne pekere som ikke virker eller sider på digi.no som tar uforholdsmessig lang tid å laste ned, setter vi stor pris på å få en tilbakemelding fra deg slik at vi kan foreta den nødvendige feilretting.

Til toppen