Tele 1 Europe blir til Song

Teleselskapet Tele1 Europe bytter navn til Song, samtidig som administrerende direktør i Norge slutter.

Samtidig med at selskapet bytter navn er det også klart at administrerende direktør Pål E. Vegard slutter, men vil fortsette som styremedlem i det norske selskapet.

- Etter å ha utviklet Tele 1 Europe til et landsdekkende selskap fra etablering, utvikling, oppkjøp og betydelig bredbåndsutbygging, ønsker jeg å fratre. Jeg er først og fremst gründer, derfor er tiden nå inne til å la andre overta, sier Vegard.

Selskapets nye navn blir Song Network,mens annen virksomhet skal samles i selskapet Song Communication. Com, net og org-domener samt enkelte nasjonsdomener er registrert foruten at selskapsnavnene også er registrert i Brønnøysundregistret den 28. mars.

Styreleder i set svenske morselskapet i konsernet, Lars Windfeldt, bekfefter navnebyttet til Song Networks overfor Mediawatch. Begrunnelsen for navnebyttet er at det skal bli lettere å skulle seg ut. Det endelige navnebyttet skjer etter generalforsamlingen 16. mai. En emisjon på 10 millioner aksjer skal også gjøre det lettere å kjøpe andre selskap.

På en pressekonferanse tirsdag 12:00 blir det nye navnet og strategien for "nye" Tele 1 Europe offentliggjort. digitoday.no kommer tilbake til saken da.

Til toppen