Tele 1 Europe: - Skuffet, men fattet

En av taperne i kampen om UMTS-lisens vil fortsatt satse på å bli en virtuell operatør på et av de andre nettene. Tele 1-sjef Pål Vegard ser frem til å forhandle med fire tilbydere fremfor dagens to.

Tele 1 Europe AS rakk ikke opp i konsesjonskampen for å bli innehaver av en UMTS-lisens.

- Vi er selvfølgelig litt skuffet, men ikke egentlig overrasket, sier administrerende direktør Pål E. Vegard til digitoday.no.

Begrunnelsen for konsesjonstildelingen var i henhold til det selskapet hadde forventet. Departementet valgte altså å prioritere dekningsgrad og utbyggingshastighet.

- Det ble ikke lagt så mye vekt på våre synspunkter om realismen i selve business caset, sier Vegard videre, og her er det vår oppfatning at flere av våre konkurrenter har tatt for hardt i.

- Vi er et marked på 4,5 millioner mennesker og en investering på 10 milliarder kroner for 25 prosent markedsandel gir mange usikkerhetsfaktorer, fortsetter Vegard til digitoday.no,som mer enn antyder at konkurrentene nå gaper over for mye.

Selskapet vil nå velge å følge den opprinnelig oppsatte forretningsplanen, men legger altså ikke skjul på at det hadde vært positivt å få en av konsesjonene.

- Vi vil nå satse på å bli en virtuell operatør på et av de fire nettene som kommer. Foreløpig har vi ikke hast med å diskutere dette med konsesjonsinnehaverne. Etterhvert vil disse få det travelt med å få fylt opp nettene sine og de blir avhengige av virtuelle operatører og da kan vi forhandle, sier Vegard.

- Nå vil ganske sikkert mange snakke sammen fremover. For oss er det uansett en fordel at vi nå får fire tilbydere å forholde oss til mot dagens to, avslutter Vegard til digitoday.no.

Til toppen