Tele 1 Europe utvider mobilkonsortium

Ikke overraskende er det finske 2G/3P og norske You Communications som blir Tele 1 Europes nye partnere i selskapets UMTS-konsortium. I tillegg er det klart at Site Communications vil kjøpe sin trafikk fra dette selskapet.

Administrerende direktør i Tele 1 Europe, Pål E. Vegard sier at konsortiet beregner det norske mobilmarkedet til 17,4 milliarder kroner i 2012.

- Dette skal vi ta 15 prosent av, sammen med den andre nye aktøren, mens vi regner med at Telenor og NetCom tar henholdsvis 50 og 20 prosent av markedet. Konsortiet planlegger investeringer på 2,3 miliarder kroner.

Konsortiet bak Tele 1 Europes UMTS-konsortium endrer ikke bare eiere, men også navn fra Business Net til Broadwave Communications, med Tele 1 Europe AB og Western Wireless som de dominerende eierne med 40 prosent hver, mens finske 2G/3P Group som eies av 36 finske teleselskap vil eie 10 prosent, og Rix Telecom og You Communications fem prosent hver.

- Vi ser i dag at det nesten ikke er konkurranse på telekom i dag, og Norge henger etter på flere områder, spesielt på fasttelefoni til mobil og fra nett til nett, sier Vegard. - Teleoperatørene har alt å vinne på høye priser fra nett til nett. Derfor ønsker vi når vi får en lisens å ha en åpen og agressiv holdning til serviceprovidere, konkluderer Vegard.

Han mener at hans planer for en ny UMTS-lisens, i motsetning til mange konkurrenters, er realistiske. - Vår nye finske partner har allerede god erfaring fra blant annet GPRS med Ericsson som leverandør. Vi har også felles billingplattform, som er viktig for å dra best mulig nytte av samarbeidet. Derfor kan vi øve sterkere press på utstyrsleverandørene for å få utstyret til rett tid.

Vegard mener dagens mobilmarked nærmest er et monopol, og tror at fire nye mobillisenser vil utsette markedet for konkurranse. - Vi mener vår tilnærming til UMTS er konkurranseåpnende. Vi ønsker oss flest mulige service providere i vårt nett.

Vegard er heller ikke fremmed for å leie ut deler av nett til en aktør, men vil altså bygge selv. Han har ikke tro på at mange av aktørenes positive holdning til utviklingen i mobilmarkedet vil slå til. - Andres estimater er mye større en våre, men vi tror de beskriver et marked som ikke finnes. Om vi har rett i markedsstørrelsen og i vår andel av markeder gir dette oss positiv cashflow etter tre år og break even etter sju år.

Han tror også andre problemer vil møte mange i markedet, men ikke penger.

- Penger er ikke noe problem. Det er mangel på utstyr og folk i egen organisasjon. Vi har bygd opp vår organisasjon, men for nye aktører som gjerne ikke har utgangspunkt i telebransjen blir dette veldig vanskelig tror han.

Til toppen