Tele 2 gleder seg til fortsettelsen

Tele 2 tar Konkurransetilsynets kuvending i den såkalte Telenor-NBBL/OBOS-saken til etteretning og har ennå ikke tatt stilling til om de skal forfølge tilsynets unnlatelse. - For hver sak vi sender til tilsynsmyndighetene, åpnes to nye, sier Morten Neeb i Tele 2 til digi.no.

- Jeg har ennå ikke lest alle detaljene i Konkurransetilsynets begrunnelse, og må ha litt mer tid på meg til å vurdere om vi skal klage på vedtaket, sier Tele 2s heltidsansatte lobbyist, Morten Neeb, til digi.no.

digi.no kunne tidligere i dag opplyse om at rabattavtalene mellom NBBL, OBOS, USBL og Telenor likevel kan opprettholdes, ettersom Konkurransetilsynet ikke gikk videre etter at de varslet inngripen mot avtalen i juni.

Rabattavtalene mellom de tre boligbyggelagene og Telenor Privat ble inngått i februar, men ble påklaget av blant andre Tele2, som mente at det kunne stilles spørsmål ved om avtalene representerte konkurranseskadelig atferd. Selskapet mente at volumrabatten på 600 kroner per år måtte betraktes som en rabatt på abonnementsavgiften, og abonnementsdelen av telemarkedet er ikke konkurranseutsatt.

Konkurransetilsynet delte først Tele 2s tolkning av avtalen og varslet inngrep mot punktene som gjaldt rabattbetingelser og bindingstid. Nå har imidlertid Konkurransetilsynet endret mening, i hovedsak som følge av tilbakemeldingene fra boligselskapene selv, og som følge av planlagte regulatoriske endringer i telemarkedet.

Avtroppende konkurransedirektør Einar Hope peker i brevet på at en rekke regulatoriske endringer er varslet, og i tillegg kommer nye samtrafikkavtaler fra 1. juli som "er betydelig reduserte" og som "antas å bedre konkurransesituasjonen til Telenors konkurrenter og øke konkurrentenes muligheter for å tilby rabatter overfor borettslag og andre kunder".

Nettopp disse signalene gjør at Morten Neeb og Tele 2 ser lyst på fortsettelsen som Telenor-utfordrer i Norge.

- Slik jeg leser Konkurransetilsynets formulering, betyr det at Post- og teletilsynet vil se nærmere på hva Telenors reelle kostnader på samtrafikk ligger på. Vi mener det skjer en overprising fra Telenor Netts side. Noen annen forklaring kan ikke vi se ettersom Telenor Nett går med 1,7 milliarder kroner i overskudd til tross for økt konkurranse fra blant andre Tele 2. Disse pengene må jo komme fra et sted, sier Neeb til digi.no.

Samme poeng har Einar Hope tydeligvis snappet om, for i et brev til partene i boligbyggelagssaken understreker han nettopp at Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet vil gå Telenor nærmere etter i sømmene hva angår forhold som går på samtrafikkprisene sammenliknet med de interne prisene mellom Telenor Nett og Telenor Privat.

Selv om Morten Neeb umiddelbart ikke forstår hvorfor Konkurransetilsynet nekter å gripe inn overfor Telenor Privat sin avtale med boligbyggelagene, understreker han at det ikke er rabattene i seg selv som er hovedpoenget. Han har sans for at gode kunder for gode vilkår, men rabattene må ikke fungere som et hinder for konkurransen.

Slik det er nå har ikke Tele 2 mulighet til å konkurrere med Telenor Privat på pris for levering av teletjenester overfor boligbyggelagene, ifølge Morten Neeb. Han mener dette må skyldes at Telenor Privat må ha fått bedre vilkår fra Telenor Nett enn det Tele 2 har fått.

- Saken er at Telenor Privat ikke har noen samtrafikkavtale med Telenor Nett. Prisene eksisterer rett og slett ikke. Vi mener vi må få vite hvilke betingelser Telenor Privat har fått av Telenor Nett, men det får vi ikke. Og det er umulig å finne ut av dette ut fra Telenors regnskaper, sier han.

Tele 2 har to viktige saker som selskapet nå vil kjøre overfor tilsynsmyndighetene: Det ene er tilgang til aksessnettet, det andre er spørsmålet om det foregår ulovlig kryssubsidiering mellom de ulike Telenor-selskapene.

- Politikerne har signalisert at det ikke er ønskelig at det graves parallelle kabler i det norske telenettet, men at den kapasiteten som allerede ligger der utnyttes. Telenor er selvfølgelig livredde for at dette skal bli en realitet i Norge som det er blitt i Danmark, der de nye teleoperatørene får tilgang til Tele Danmarks rå kobber. Det skal bli spennende å se hva vi ender opp med i når stortingsmeldingen om de regulatoriske forholdene i telemarkedet kommer i desember, sier Neeb, som har et enkelt ønske:

- Vi ønsker å kunne konkurrere - også med Telenor Privat.

Til toppen