Tele 2 med lokaltelefoni

Norgessatsingen til det svenskeide Tele 2 kostet 83 millioner kroner første halvår. Men adm. dir. Kenneth Gustafsson akter ikke å redusere selskapets ambisjonsnivå i Norge og vil nå tilby lokaltelefoni for bedriftskundene.

Norgessatsingen til det svenskeide Tele 2 kostet 83 millioner kroner første halvår. Men adm. dir. Kenneth Gustafsson akter ikke å redusere selskapets ambisjonsnivå i Norge og vil nå tilby lokaltelefoni for bedriftskundene.

Tele2s norgessatsing påførte selskapets eiere i svenske Netcom Systems et tap på 83 millioner kroner første halvår, som er en økning på 63 millioner kroner, fra 17 millioner kroner i samme periode i fjor. Til sammenlikning tapte selskapet i hele 1997 43 millioner kroner. Samtidig som tapene øker, øker også omsetningen fra 12 millioner kroner første halvår i fjor til 60 millioner kroner per 30. juni 1998.

Men resultatene skremmer ikke, og Tele2s norgessatsing ligger fast, der inntektene skal bli større en utgiftene i løpet av to-tre år.

- Vi skal fortsette å ta kunder i Norge, sier selskapets administrerende direktør, Kenneth Gustafsson, til digi.no.

Utfordringen fremover er å få kundene til å ringe mer. Derfor vil selskapet satse mer på kvalitet og kundeservice. Ifølge norgssjefen er det mange som fremdeles tror de må bytte telefon om de skal kunne bli kunder hos dem. - Og det vil de færreste, sier Gustafsson.

- Vi merker godt at enkelte av kundene er svært flinke til å slå prefiks, mens noen ikke ringer i hele tatt. Vi har brukt erfaringer fra Sverige i arbeidet i Norge, og har budsjettert med at folk glemmer å bruke prefikset den første tiden etter at de blir kunder hos oss.

Gustafsson er derfor ikke overrasket over at ringevolumet er mindre enn forventet, noe som blant annet bremset opp Telias norgessatsing før sommeren.

- Vi har en viss kostnad forbundet med å skaffe oss hver kunde, og ønsker å få mer ut av disse pengene, ved å øke ringevolumet til hver kunde, sier Gustafsson. Hans viktigste kort for å øke ringevolumet er å holde de laveste prisene blant de tre største operatørene i Norge, om det så ifølge Gustafsson, bare dreier seg om et øre.

Den nye samtrafikkavtalen med Telenor fra 1. juli, gjør det ifølge Gustafsson mulig for Tele2 å tilby lokaltelefoni-tjenester til selskapets 20.000 bedriftskunder, til 13 prosent under Telenors basispriser på dagtid.

- Samtrafikkavtalen er ennå ikke god nok til at vi kan tilby lokaltelefoni til privatpersoner, men dette er målet. Selskapet har fått bedre betingelser i samtrafikken med Telenor nå, etter at selskapets representanter førte seg tvunget til å signere en avtale i desember i fjor, slik at selskapet skulle kunne lansere sine teletjenester som planlagt ved årsskiftet. Gustafsson regner med å kunne få enda bedre betingelser når avtalen på nytt skal reforhandles før jul.

- Det er en tøff konkurranse i Norge. Marginene våre er større i både Sverige og Danmark enn i Norge. Men konkurransen er ikke på like vilkår, mener Gustafsson, som peker på at mens Telenor setter ned samtaleprisene så øker selskapets abonnementsavgifter.

- Prefikset er og blir et stort problem for oss, siden det ikke gir lik tilgang til kundene, sier Gustafsson, som ser for seg en politisk styring av telekonkurransen i retning av større likhet mellom operatørene.

- Selv om prefikset ikke er avgjørende for oss, er det viktig for markedet om en ønsker en virkelig og reell konkurranse, poengterer han.

TABELL: Resultater Tele 2 første halvår 1998 i mill. NOK (tilsvarende tall for 1. halvår 1997 i parantes)

Tele2 Norge Tele2 Danmark Tele2 Sverige
Nto. oms. 1. halvår 1998 60 (12) 233 (69) 2539 (1762)
Nto. oms 1997 35 192 3869
Driftsres. 1. halvår 1998 - 83 (-17) - 74 (-21) 530 (267)
Driftsres. 1997 - 43 - 76 646

(Kilde: Netcom Systems AB)

Til toppen