Tele Danmark: Må leve av 12 prosent

Tele Danmark må klare seg med en margin på 12 prosent når de nye teleoperatørene får tilgang til selskapets rå kobber. Bak beslutningen står flertallet i Folketinget som i vår bestemte at Tele Danmark ikke lenger hadde enerett til selskapets kobberlinjer til alle danske hjem.

Ifølge det danske Forskningsministeriet skal den nye bestemmelsen være klar om få uker.

Det var i juni at danske politikere gjennom et overveldende flertall i Folketinget fratok Tele Danmark sine eneretter på tilgang til selskapets rå kobber, og dermed åpne for andre teleoperatører til - på samme måte som Tele Danmark - å selge telefonabonnement.

Dette skjer ved at Tele Danmark pålegges å selge råvaren, det vil si tilgangen til kobberen, for en pris. Denne prisen er det i dag forhandlinger om mellom Tele Danmark og Mobilix. Blir selskapene ikke enige i oktober, vil Telestyrelsen fastsette prisen basert på kostnadsbaserte priser. De 12 prosentene kan Tele Danmark hente i tillegg til den avtale/fastsatte prisen.

Ikke overraskende har Tele Danmark selv advart mot dette og uttrykt frykt for at teleinvesteringene vil trekkes ut av landet om vedtakene dettes ut i livet. Dette skjer nå, og Tele Danmarks konstituerte administrerende direktør, Hans Munk Nielsen, sier til Jyllands-Posten at selskapet var forbredt på situasjonen, tar den til etteretning, og vil gjøre det beste ut av den.

Vedtakene er i første rekke en seier for de nye teleoperatørene i Danmark, der spesielt mobilperatøren Mobilix har arbeidet hardt for å få gjennomslag i saken. Mobilix' administrerende direktør, Monique Moullé-Zetterström, sier at mens selskapet i dag må nøye seg med å selge høyhastighetsforbindelser til store selskap, vil en i nær framtid også kunne selge aksess til mindre bedrifter og til privatpersoner.

I Norge vil Samferdselsdepartementet ta stilling til forholdene knyttet til Telenors rå kobber i løpet av året.

Til toppen