Tele Danmark øker aggressiviteten

Tele Danmark vil satse mer aggressivt i Norden, blant annet i Sverige. Dette er blant hovedpunktene i selskapets nye utenlandsstrategi som endelig vedtas om få uker.

Det er den fungerende direktør for Tele Danmarks utenlandske aktiviteter, John Anderson, som sier dette i et intervju med Jyllands-Posten. Selskapet er på vei til å tilsette en ny direktør for de internasjonale aktivitetene, og der har Norden en sentral plass, ifølge Anderson.

- Det nordiske markedet er både sett ut fra den danske synsvinkel og fra et overordnet strategisk synspunkt, viktig for oss. Vi skal sikre danske selskap som arbeider multinasjonalt en rekke tjenester og produkter, sier Anderson.

Tele Danmark eier sammen med Telenor og British Telecom hver sin tredel i svenske Telenordia, som blant annet tilbyr fasttelefoni og andre teletjenester i Sverige, og har en ikke utnyttet lisens for utbygging og drift av et GSM 1800 mobilnett i landet.

Tele Danmark skal ifølge Anderson også i fremtiden være involvert i allianser og joint ventures og vil se bredt på investeringsmulighetene i det nordiske markedet.

Anderson har siden 1. juli vært den fungerende sjef for Tele Danmarks internasjonale virksomhet etter at svenske Lars Grönberg sa opp. Han er også Ameritechs mann i Tele Danmark, og sier at selskapets sin nye utenlandssjef ikke nødvendigvis trenger å være dansk.

- Vi leter etter en som har bakgrunn i internasjonal business, som har bred ledererfaring og som føler for teknologi - og som gjerne må kunne snakke et tålelig dansk eller skandinavisk, sier Anderson.

Den kommende lederen får plass i konsernledelsen sammen med Anderson selv, Ralf Egede Andersen, Gregers Mogensen, Hans Munk Nielsen og konsernsjefen selv, Henning Dyremose.

Tele Danmark har i likhet med Telenor i Norge satset milliarder på utenlandsinvesteringer som allerede har blitt god butikk. Blant danskenes mer heldige oppkjøp har vært aksjeposten i Belgacom og tyske Talkline som på et halvt år har et volum som tilsvarer Tele Danmarks mobilsatsing i hjemlandet. I 1999 regner selskapet med at 40 prosent av omsetningen kommer fra de internasjonale aktivitetene.

Til toppen