Tele-Tormod kontrollerer nesten alt

Direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, sier telemarkedet fremdeles er dominert av Telenor. Samtidig mener han det skjer en viss utvikling, der konkurrenter overtar stadig større markedsandeler.

For telestatistikken for 2000 viser at antallet fastnettkunder som valgte en annen fast teleoperatør enn Telenor doblet seg fra 1999 til 2000. Men Tormod Hermansen og Telenor kontrollerer fremdeles det aller meste av markedet.

Og teletilsynssjef Willy Jensen mener fremdeles at en rapport som tilsynet la fram 28. mai i år, og som konkluderte med at det nesten ikke var konkurranse på det norske telemarkedet er utfyllende for situasjonen også i dag, med små justeringer.

Han er fornøyd med at konkurrentene til Telenor fra 1999 til 2000 ifølge teletilsynets siste telestatistikk øker markedsandelene noe.

Målt etter omsetning ble Telenors markedsandel redusert fra 1999 til 2000 fra 89,3 prosent til 81,4 prosent i fasttelefoninettet. Nest størst er Tele2 med en markedsandel på 8,2 prosent, eller en dobling fra 1999, mens nummer tre er det nå konkursrammede Enitel med 3,9 prosent, som er opp fra 2,5 prosent.

Jensen mener restruktureringer i bransjen er noe en må regne med så lenge ikke alle aktører lage like sunne forretningsplaner. - Det er aktører i det norske markedet i dag som er langsiktige og seriøse. Han viser til at flere selskap har overtatt deler av Enitels konkursbo, aktører som vil bidra positivt til konkurransen i det norske markedet.

Samtidig har Post- og teletilsynet gjennom flere vedtak begrenset Telenors muligheter for å hindre konkurransen i markedet. Noe av det teletilsynet ser på er vilkårene Telenor krever for å gi andre aktører tilgang til selskapets nett. Blant annet er typiske pakkeløsninger som gjerne inkluderer ting de nye aktørene ikke trenger og som derfor fordyrer tilgangen til telenettet.

Jensen sier at flere vedtak er underveis.

Han sier det for enkelte kanskje ser ut som om Telenors markedsandel går for sakte ned.

- Land vi kan sammenligne oss med viser den samme trenden der de gamle monopolistene beholder markedsandelene sine svært godt.

Samtidig sier teletilsynssjefen at alle aktørene har krav på å få tilgang til den skattebetalerfinansierte infrastrukturen som Telenor disponerer i dag. Han vil slå ned på forsøk fra Telenor om krav om en garanti fra telekonkurrentene for at de skal få tilgang til nettet, noe Telenor Mobil har krevd av selskap som vil ha tilgang til mobilnettet.

- Det ville være et trick for å hindre adgangen til nettet og konkurransen, sier han.

Jensen sier at selv om det samfunnsmessig synes mest logisk at telenettet i sin tid ble skilt ut fra Telenor, så er det ingen andre land i Europa som har gjort noe tilsvarende.

- Teller vi størrelsen på det norske markedet ser vi at det ikke er stort. Derfor er det også begrenset hvor mange aktører vi kan forvente vil etablere seg her, sier Jensen.

Til toppen