Tele2 er blant klagerne

"Vi ser du er Tele2-kunde. Vil du ikke heller bytte tilbake til Telenor"? Dette mener Tele2 slett ikke er en uvanlig måte for Tele2-kunder å bli møtt med når de tar kontakt med Telenor.

Ett av selskapene som presenterer flere eksempler på det en mener er Telenors misbruk av fast forvalgsinformasjon er Tele 2 Norge AS. Tele2 ber derfor om at det fattes vedtak som sikrer at Telenor ikke får fortsette med sin bruk av opplysninger som selskapet får tilgang til via fast forvalg. I et brev til Post- og teletilsynet datert 22. mai i år, ramser Tele2 opp flere eksempler der kunder har gitt tilbakemelding om at Telenor ser ut til å ha svikt i sine rutiner knyttet til fast forvalg:


"En av våre kunder ringte i begynnelsen av april opp Telenor med noen spørsmål vedrørende sitt abonnement. Kundens spørsmål og derav samtalen omhandlet ikke hvilken operatør kunden benyttet til sin trafikk. Kunden fikk svar og ville avslutte samtalen. Da kunden skulle avslutte samtalen brøt kundebehandleren inn og opplyste at "jeg ser du ringer med Tele2". Til dette hadde kunden replisert at "ja det gjør jeg og det er jeg godt fornøyd med". Kundebehandleren hadde så fulgt opp med en historie om at det var bare "tull" å fortsette med Tele2. Ikke var Tele2 særlig mye billigere og ikke ville Tele2 noen gang få anledning til å tilby alt på en faktura. Bare det faktum at Tele2 hadde sagt de skulle tilby alt på en faktura over "flere år" var bevis nok for hvor lite man kun stole på Tele2", heter det i brevet, som fortsetter:

"En av våre ansatte ringe Telenors kundeservice med spørsmål tilknyttet "OBOS"-avtalen. Kundebehandleren sa uoppfordret at "jeg ser du benytter Tele2", hvorpå innringeren repliserte positivt. Kundehandleren fortsatte med å si at vedkommende var "dum" hvis han fortsatte med Tele2. Samtalen ble så avsluttet."

Tele2-brevet inneholder flere historier fra kunder som uavhengig av hverandre har meldt tilbake til Tele2 at de etter opprigning til Telenors feilmelding uoppfordret er blitt møtt med "vi ser du er Tele2 kunde, vil du ikke heller bytte tilbake til Telenor".

Enkelte kundebehandlere har også direkte eller indirekte signalisert at alt er meget enklere, og der av mindre farer for feil hvis man har alt hos Telenor, hevder Tele2 i det skarpe brevet til Post- og teletilsynet.

"Mange kunder er oppringt av Telenor i forbindelse med at Win-back har meldt tilbake at oppringeren uoppfordret har opplyst om at vi ser du har Tele2, og så fulgt opp med argumentene for at kunden bør gå tilbare til Telenor", skriver Tele2.

Tele2 reagerer i brevet også på at Telenor sier de ikke opererer med bonus eller belønningsordninger for å skaffe kunder tilbake til Telenor: For Tele2 kan vise til en artikkel i Telenors internblad nummer 5/01, der det blant annet heter at bonusordninger "hjelper på motivasjonen for å få kundene tilbake".

Til toppen