Tele2 signerte egne UMTS-krav i desember

Så sent som 7.desember i fjor signerte Tele2 konsesjonen for å bygge og drive UMTS-mobilnett i Norge. Men Tele2 vil likevel ikke be om en utsettelse av utbyggingsfristen i Norge selv.

Forige uke fortalte visekonsernsjef i Tele2 Norge sitt svenske eierselskap Tele2 AB, Johnny Svedberg, til digitoday.no at Tele2 ville bruke samme argument for å få en utsatt UMTS-frist i Norge som selskapet har brukt i Sverige.

- Det tjener ikke noe til å bygge infrastruktur når ingen kan bruke nettet, sa Svedberg til digitoday.no.

Tele2s nytilsatte norske sjef, Markus Täkte, sier til Aftenposten at det nå likevel ikke blir aktuelt for Tele2 å be om utsatt UMTS-frist i Norge.

- Vi venter på et initiativ fra departementet, sier han.

Men så sent som 7. desember i fjor skrev hans forgjenger i direktørstolen i Norge, Henrik Ringmar, under på Tele2s konsesjon som innebærer solide dekningskrav, slik de står nevnt i Tele2s egen konsesjonssøknad. Bare Telenor antydet problemer med håndsettene i sin kommentar til konsesjonen.

For Tele2 Norge har gått med på solide utbygningskrav i bytte for konsesjonen. Innen 1.desember i år skal selskapet ha bygd ut ett nett bestående av minst 821 basestasjoner som skal dekke nesten 13.000 kvadratkilometer og 2,2 millioner innbyggere.

Til sammenligning skal Telenor innen 1. desember "bare" dekke 170.000 innbyggere og 12 kvadratkilometer, mens Broadband Mobile har forpliktet seg til 285 kvadratkilometer og 184.000 innbyggere og 154 basestasjoner. NetCom på sin side skal dekke 1,7 millioner innbyggere og nesten 2000 kvadratkilometer, og er det eneste av de fire selskapene som vil tilby 384 kbps hastighet fra starten.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til digitoday.no at Samferdselsdepartementet kan diskutere alt med de fire konsesjonsinnehaverne på UMTS når partene møtes onsdag, men at det ikke foreligger noen planer om å endre konsesjonene.

Hun sier at selskapene så sent som i desember for siste gang aksepterte sine egne vilkår for å få konsesjon.

Tele2 skriver endog i sin tilbakemelding til departementet at " vi har lagt til grunn at det sentrale er en rask og omfattende befolkningsmessig dekning."

Hildrum bekrefter at departementet ennå ikke har mottatt noen henvendelser fra de fire selskapene som skulle tilsi ønske om å få utsatt startfrist.

Konsesjonskrav UMTS, innen 1.12.01:

Ant. pers. Antall km2 Max. kapasitet Ant. basestasjoner
Tele2 2,2 mill 12.725 144 kbps 821
Telenor 170.000 12 144 kbps
NetCom 1,7 mill 1.996 384 kbps
Broadband 184.000 285 144 kbps 154
Kilde: Samferdselsdepartementet
Til toppen