Telefusjoner under lupen

Toppsjefene for en rekke av USAs største teleoperatører, som SBC, Bell Atlantic, GTE og AT&T, måtte torsdag svare for hvordan forbrukerne har noen fordel av fusjonene som de enkelte direktørene ivrer for.

De amerikanske telemyndighetene, FCC, bad toppsjefene for seks ulike selskap, som alle representerer tre planlagte fusjoner; AT&T og Tele-Communications (TCI), SBC Communications, og Ameritech, samt Bell Atlantic og GTE å utdype hva de ville gjøre for forbrukerne etter en fusjon.

Direktørene fortalte, ifølge AP, at fusjonene ville øke konkurransen, skape nye tjenester som raskere Internett og sørge for lavere priser for vanlig telefoni og andre teletjenester.

FCC og det amerikanske justisdepartementet er i full gang med å granske de tre fusjonene, der AT&Ts ønskede overtakelse av kabel-TV-giganten TCI er den minst kontroversielle, på grunn av at tre av fire fusjonspartnere i de to andre fusjonene er Bell-selskap.

De gjenværende fem Bell-selskapene har hvert sitt de facto monopol på lokaltelefoni i hver sin region av USA og har ifølge FCC tidligere ikke vist særlig vilje til å åpne sine markeder for konkurranse.

Styreleder i FCC, Bill Kennard, sier til AP at den eneste vinneren som en følge av fusjonene må bli forbrukerne, det er dem vi jobber for og det er dem vi representerer.

Dermed har han lagt listen for vurderingen av disse tre og om mulig flere fusjoner innenfor telekomindustrien i USA, der fusjonsiveren har vært desidert størst de siste månedene og årene.

Ingen av FCCs fem medlemmer har offentliggjort sine standpunkt.

Som vanlig er fusjonen avhengig av hvem du er. Mens AT&T er én av de seks som nå fusjonsgranskes, protesterer nettopp dette selskapet på de to fusjonene selskapet ikke er en deltaker i

Til toppen