Telegate blir til Axiti

For å lette eksporten av innkjøpskonseptet til Telegate, byttes navnet til Axiti som skal brukes ved etableringen i Danmark og Sverige.

Telegate blir historie når Axiti overtar som salgsplakat for selskapet som lever av å kjøpe teletrafikk der den er billigst for så og selge den videre til sine kunder.

Navnebyttet til Axiti, som ikke har noe med tele å gjøre, og som heller ikke betyr noe annet enn at det er en slags forkortelse av "access to simplicity", skal gjøre det lettere å selge konseptet til andre land. I Danmark er det allerede aktivitet, i Sverige skal selskapet være etablert neste år. Tyskland og Storbritannia står på planen i første halvår 2003.

Selskapet har også registrert domener som tyder på at selskapet vurderer både Belgia og Østerrike.

Telegate forvalter nå teleinnkjøp på nærmere 700 millioner kroner, på vegne av sine kunder som i hovedsak er små og mellomstore bedrifter.

Til toppen