Telekom-slakt over hele Europa

Orange har bestemt å nedjustere aksjekursen for børsintroduksjonen, og telekomaksjer over hele Europa faller kraftig.

Orange Plc. har kuttet prisintervallet med nesten en femtedel i forkant av børsnoteringen. Det nye prisintervallet er mellom 9,5 til 11 euro. Verdien på selskapet er etter dette i underkant av 50 milliarder euro.

Dette har ført til et forholdsvis børsfall for telekomaksjer i hele Europa. Deutsche Telekom er ned tre prosent, France Telekom er ned fem prosent, Vodafone (VOD) er ned tre prosent, Telia (TLIA) er ned to prosent og Telenor (TEL) er ned 1,5 prosent.

I en pressemelding skriver France Telecom at årsaken til nedjusteringen er de vanskelige markedsforholdene for hele sektoren. For å sikre at børsintroduksjonen blir ferdig til mandag så de seg nødt til å senke prisen.

Til toppen