Telenor-ansatte vil sitte godt

Telenor vil ha nye stoler på Fornebu. De gamle blir flyttet rundt internt, solgt, gitt bort eller kastet. Men noe lagersalg av gammelt kontorutstyr blir det ikke.

Telenor ASA melder i dag at selskapet har valgt Håg som leverandør av arbeidsstoler til det nye hovedkvarteret på Fornebu. Dette skal være Norges hittil største enkeltleveranse av denne typen og omfatter anslagsvis 8500 arbeidsstoler.

Leveransene fra Hågs fabrikk på Røros starter i slutten av tredje kvartal 2001, og vil skje i fire like store leveranser hvert kvartal fremover med siste leveranse tredje kvartal 2002. Begge de to avtalte stolseriene er designet av Peter Opsvik.

Kontrakten skal ha en verdi på om lag 20 millioner kroner.

- Vi har en løpende utskiftning av denne typer utstyr, sier Alf Asheim, sjef i Telenor Eiendom til digitoday.no.

Det skal ha vært stor internasjonal konkurranse om denne kontrakten, og Telenor har i tillegg til pris lagt vekt på arbeidsstolenes ergonomiske kvaliteter, fleksibilitet, og justering til ulike brukere. Telenor har også stilt miljømessige krav, både til bedriften og til stolseriene som er valgt. Dette dreier seg blant annet om resirkulerbarhet for de enkelte materialene i stolene.

- Det er totalt snakk om 20.000 ansatte, så vi vil gå gjennom det utstyret vi har. Noe vil bli kastet, noe vil bli solgt og noe vil bli gitt bort, men en stor del vil vi fortsatt bruke i noen av de andre byggene våre, fortsetter Asheim.

Selskapet har ifølge Asheim et eget apparat som håndterer slikt salg og han utelukker derfor at det blir snakk om noe salg av brukte effekter á la Rikshospitalet.

- Men vi har tidligere gitt bort en del til skoler og lignende, så det kommer vi nok til å gjøre i fremtiden også, avslutter Asheim til digitoday.no.

Til toppen