Telenor: Bruker alt til gjelda

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, sier han vil bruke alle inntektene fra emisjonen, nærmere 15,6 milliarder kroner, til å betale gjeld. Han sier det ikke er umulig for Telenor å ekspandere ved nye oppkjøp.

Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen har en mulighet til å skaffe seg ytterligere kapital for sin planlagte ekspansjon, og det er å innløse noen av sine to opsjoner som selskapet sitter på overfor British Telecom i Esat Digifone og tyske Viag Interkom, verdsatt til nærmere 30 milliarder kroner.

Hermansen karakteriserer selskapets avtale med BT om Esat Digfifone som svært god, spesielt i dagens telekommarked, med tanke på at avtalen er fra januar, som var en av de siste toppmånedene for telekomsektoren. Telenor vil først og fremst bytte til seg kapital og aksjene i Telenordia for opsjonen i Esat Digifone, som etter planen ville løpe ut på onsdag. BT har akspetert å utsette innløsningsfristen med to måneder, noe Hermansen mener er det beste alternativet. Hermansen bekrefter at det foregår samtaler mellom selskapene om flere ulike forhold, men vil ikke kommentere noen av de.

Han sier imidlertid ikke at det er umulig for Telenor å kjøpe noe nå, selv om situasjonen ikke er like god som tidligere.Hermansen sier også at han gjerne skulle ha sett større interesse fra amerikanske investorer.

- Men så er heller ikke telekom det mest populære å komme med nå om dagen. Tross det er Hermansen på ingen måte skuffet over situasjonen slik den har forløpet seg i går med børsnotering i Oslo og på teknologibørsen Nasdaq i New York.

Der er Telenor en av de største av de nye bedriftene i år, men likevel liten i amerikansk sammenheng der de oftest nevnte selskapene er Microsoft, Intel, Dell og Cisco. Hermansens argumenter for å være notert på Nasdaq er da også at det skal gi bedre tilgang til kapital senere, om ikke akkurat nå.

- Jeg tror det meste av handelen i Telenor-aksjen vil skje i Oslo, sier Hermansen.
Til toppen