Telenor "eier" Oslo

Over halvparten av Oslos befolkning kjøper mobilabonnement av Telenor. Bare i Finnmark eier Telenor en større del av markedet; nemlig 60 prosent.

For mens totalpenetrasjonen, alle operatørene sett under ett er 64 prosent på landsbasis, er det flere fylker som utmerker seg som mye mer mobilbrukende enn andre. Det er i Oslo og Nord-Norge at den største delen av befolkningen bruker mobiltelefonen, det vil si landets landets mest tett bebygde strøk, og mest spredtbebygde strøk.

Mobilmarkedet i landets hovedstad, som også er det mest befolkningsrike fylket i Norge med vel 510.000 innbyggere eies mer eller mindre av Telenor.
Telenor Mobil opplyser at 279.547 av Oslos innbyggere ved utgangen av april kjøpte sine mobiltjenester fra Telenor, noe som tilsvarer 55 prosent av innbyggertallet. På to og et halvt år er denne markedsandelen økt fra 35 prosent.

Men om mange osloensere kjøper mobiltjenestene sine fra Telenor, er antallet enda høyere i Finnmark. 60 prosent av fylkets innbyggere handler mobiltjenester av Telenor, mens Troms og Nordland følger på tredje og fjerdeplass på Telenors 5 på topp-ranking. I Troms har selskapet en markedsandel på 54 prosent, mens tilsvarende for Nordland er 52 prosent av det totale innbyggertallet.

Nummer 5 på listen er Telemark med 80.000 kunder og 49 prosent penetrasjon.

I januar 1998 lå Hordaland som landets minst mobilpenetrerte marked for Telenor Mobil, og selv om informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Jo Heldaas ikke vil si hva fylket ligger på i dag, bekrefter han at veksten i markedet har vært like stor der som i markedet ellers.

Telenors mobilpenetrasjon i markedet alene var 45 prosent ved utgangen av første kvartal, mens totalpenetrasjonen er tilsvarende 64 prosent, inkludert alle kundene til alle operatørene. For to og et halvt år siden lå Telenors mobilpenetrasjon på 28 prosent, mens penetrasjonen for begge operatørene da lå på 35 prosent.

Heldaas sier at mobilveksten for selskapet fortsetter inn i årets andre kvartal, slik at tallene automatisk vil justere seg oppover.

Til toppen