Telenor får ingen prismulkt...ennå

Post- og teletilsynet trenger vel én uke på å behandle Telenors siste svar på hvorfor selskapet måtte øke startprisen fra 1. mars. Først da kan tilsynet si om Telenor unngår å betale bot.

Men i svarbrevet til Post- og teletilsynet, skriver viseadministrerende direktør i Telenor Telecom Solutions, <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Stein Gustavsen, at Telenor mener tilsynet ikke har hjemmel til å be om kostnadsgrunnlaget for startprisen.

Gustavsen skriver at startprisen isolert sett ikke er underlagt krav til kostnadsorientering. Derimot inngår startprisen i kostnadsorienteringskravet for den offentlige teletjenesten under ett, der tilsynet kan kreve dokumentasjon på kostnadsorienteringen, skriver han.

I forskriften til Teleloven er Telenor pålagt til å holde kostnadsorienterte priser for tilgang til telenettet, telefonitjenesten og leide samband. Det betyr at prisene skal samsvare med de kostnadene for et produkt. I tillegg får Telenor anledning til å ta en fortjeneste, som også kalles kalkulatorisk rente, på tjenesten.

Telenor melder om sine kostnadsorienterte priser i årlige rapporter, kalt for ONP-rapportene.

Tilsynet har bedt selskapet om å dokumentere at kostnadene knyttet til startprisen som nå er på 59 øre, kan forsvares med utgangspunkt i kostnadene for å sette opp en telefonsamtale som avgiften skal dekke.

I brevet til tilsynet skriver Telenor at selskapet kan legge fram kostnadsgrunnlaget for telefonitjenesten. "Forskriften pålegger ikke Telenor å tilby kostnadsorientert pris for abonnement og trafikk hver for seg," skriver Gustavsen. Han skriver at Telenor ikke har noen mulighet til å legge fram kostnadsgrunnlag for trafikkprisen oppsplittet på start og minuttelement og tviler på om dette i hele tatt er mulig med dagens tekniske løsning.

Telenor skriver at prisøkningen, som opprinnelig ble varslet 29. desember har tatt utgangspunkt i kostnadsorienteringen under ett og ikke er splittet mellom priselementene.

Gustavsen viser også til at Telenor må ta hensyn til markedsutviklingen på trafikkområdet, i og med at Telenor har hatt en klar reduksjon i markedsandel i fjor.

Informasjonssjef i Post- og teletilsynet, Anne Marie Storli, sier til digitoday.no at det så langt ser ut til at Telenor har gitt et svar som innholdsmessig ser ut til å tilfredstille de krav tilsynet satte. Hun lover rask behandling og regner med at tilsynet skal være ferdige med saken i løpet av én uke.

Til toppen