Telenor får to milliarder i egenkapital

Regjeringen foreslo i statsråd fredag å øke egenkapitalen i Telenor med to milliarder kroner, uansett utfallet av samtalene som nå foregår mellom selskapet og Telia.

Dermed er ønsket fra Telenor om styrking av selskapets egenkapital delvis hørt. Telenors styre bad i fjor sommer om tre milliarder.

Regjeringens forslag til å øke egenkapitalen kom i statsråd fredag og fremmes som en egen stortingsproporsisjon.

Utvidelsen skal ifølge regjeringen opprettholde et sterkt og konkurransedyktig Telenor og gi konsernet et nødvendig grunnlag for å øke verdiskapingen, blant annet gjennom deltakelse i lønnsomme prosjekt i utlandet.

Regjeringen peker på at selskapet har spesielt stor kompetanse innenfor mobil- og satellittkommunikasjon, som er hovedområdene selskapet vil investere i, og som også bør være hovedområdene der selskapet kan skape verdistigning.

I regjeringens forslag heter det at den internasjonale satsingen ikke skal gå ut over de oppgavene som må løses i Norge.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om delprivatisering før en eventuell ytterligere utviding av selskapets egenkspital.

Samferdselsminister Odd Einar Dørum sier at Norge og norske kunder fremdeles skal være hovedmarkedet for Telenor.

- Den internasjonale satsingen til Telenor skal ikke gå ut over oppgaver som må løses i Norge. Men selv om vi skal ha en stor og konkurransekraftig teleoperatør i Norge med et landsdekkende tilbud av god kvalitet og til rimelige priser, bør Telenor også få mulighet til å vokse i utlandet.

Dørum sier at det er formålstjenelig å tilføre to milliarder i egenkapital nå uansett utfallet i samtalene mellom Telenor og Telia.

- Det er bedre å gi mindre pengebeløp oftere enn store beløp sjeldnere for å minimalisere eiernes risiko med tanke på Telenors utenlandssatsinger, sier Dørum.

Til toppen