Telenor kjøper aksjer i Metropol TV

Telenor kjøper via datterselskapet Telenor Bredbåndstjenester en aksjepost på 14,1 prosent av aksjene i TV-kanalen Metropol gjennom en rettet emisjon.

Telenor betaler 20 millioner kroner for aksjeposten som priser selskapet til 116 millioner kroner før emisjonen.
Metropol overtok våren 1999 sendelisensen for lokal-TV i Oslo som tidligere tilhørte A-pressen ASA. Siden da har kanalen etablert seg som en kommersiell TV-kanal med en urban profil. Riktignok har kanalen i høst skåret ned på egenproduksjonen, men det har ikke lagt noen demper på kjøpeiveren til Telenor. Metropol distribueres gjennom kabel-TV selskapene Telenor Avidi AS og United Pan-European Communications, samt satellitt-TV-distributøren Canal Digital AS.

- Telenor mener TV-kanalen Metropol på kort tid har greid å etablere et levedyktig konsept for storby-TV. Gjennom vår inntreden på eiersiden håper vi å kunne bidra med nødvendig kapital som muliggjør en videre oppbygging og utvikling av Metropol, sier administrerende direktør i Telenor Bredbåndstjenester, Stig Eide Sivertsen.

Han sier kjøpet av aksjene i MetropolTV er i tråd med Telenors strategi om å legge forholdene til rette for utvikling av lokalt innhold som kan distribueres via bredbåndsnett.

I tilknytning til forhandlingene har det også vært kontakt med NRK om framtidig produksjon og leveranse av arkivmateriale for storbykanalen. NRK stiller seg positiv til dette og vil i løpet av kort tid inngå forhandlinger med sikte på å avklare grunnlaget for en eventuell samarbeidsavtale med storbykanalen.

Administrerende direktør Jan Erik Pedersen i Metropol ser nå fram til å kunne videreutvikle og befeste kanalens posisjon i markedet både ved å få Telenor inn på eiersiden og gjennom et samarbeid med NRK.

Til toppen