Telenor kjøper dansk support

Telenor kjøper 75 prosent av det danske IT-selskapet Eurocom Tele Services. Eurocom leverer IT-support til større danske virksomheter og har en kundebase på 200.000 hjemme-PC-er.

- Kjøpet av Eurocom understøtter Telenors strategi om å bli en ledende aktør i det nordiske ASP-markedet, skriver Telenor i en pressemelding. Telenor Business Solutions vil være det forretningsområdet i Telenor-konsernet som skal gjennomføre denne vekststrategien og forretningsområdet er allerede posisjonert i Danmark med eget datterselskap.

ASP-markedet (Application Service Provider) vil bli en betydelig del av telekom- og IT-industrien i årene som kommer og preges av rask vekst og mange forretningsmuligheter. En ASP-leverandør leverer via nettbasert kommunikasjon tilgang til programvare, datakraft, datalagring og andre supporttjenester og der kunden betaler et månedlig beløp for de avtalte tjenestene.

- Suksesskriteriet for å tjene penger som en ASP-leverandør, vil være evnen til å bygge store lojale kundebaser, oppnå lave enhetskosnader samt stadig selge nye applikasjoner og tjenester til den eksisterende kundebasen, sier Tarje Holskil, divisjondirektør i forretningsområdet Telenor Business Solutions i pressemeldingen.

- Kjøpet av Eurocom vil sikre oss en viktig plattform for vår ekspansjon i det danske ASP-markedet, mener Holskil, og legger til at selskapet etter oppkjøpet vil skifte navn til Telenor Eurocom.

Eurocom Tele Services ble etablert i 1993 og har i dag 150 medarbeidere.

Til toppen