Telenor kjøper hjemme-PC for 140 mill

9.000 ansatte i Telenor som ikke allerede har hjemmedata gjennom bedriften, får nå tilbud om å få låne en PC hjemme for mellom 150 og 200 kroner hver måned.

9.000 ansatte i Telenor som ikke allerede har hjemmedata gjennom bedriften, får nå tilbud om å få låne en PC hjemme for mellom 150 og 200 kroner hver måned.

Telenors avtale med IBM ivaretas av Telenor Bedrift og gjelder levering av inntil 9.000 multimediamaskiner, med en økonomisk ramme på 140 millioner kroner. De første 500 maskinene leveres før jul.

- Bakgrunnen for beslutningen om å tilby hjemme-pc til ansatte er ønsket om å høyne kompetansenivået i Telenor innen området informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det betyr at IKT-verktøy som Internett, CD-ROM/DVD, videokonferanser i større grad skal benyttes til læring på arbeidsplassen, i hjemmet og andre steder. De samme verktøy vil også kunne bidra til å styrke Telenors egen internkommunikasjon og markere Telenor som en av landets mest attraktive arbeidsgivere, sier konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen.

Telenoransatte får to alternative tilbud, der det ene inkluderer ny pc, programvare og lisenser, tre års internettabonnement, opplæringsprogrammer og brukerstøtte. De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet vil betale en egenandel på rundt 150 - 200 kroner i måneden over en tre-årsperiode. Det andre tilbudet inkluderer samme pakke, men en brukt pc. Dette tilbudet vil koste de ansatte et engangsbeløp på 990 kroner. Dersom den ansatte allerede har ISDN, faller denne egenandelen bort.

- Sammen med de øvrige nordiske landene ligger norske bedrifter lengst fremme i Europa med å tilby sine ansatte hjemme-pc-er til reduserte priser. Det viser at norske bedrifter ser betydningen av å bruke ressurser på de ansattes teknologiske kompetanse, sier direktør Arthur Brunvoll i IBMs pc-avdeling.

Denne avtalen gjelder siste utgave av IBM 400 MHz Aptiva med CD-rom/DVD-spiller, Canon fargeskriver, ISDN-linje og tre års internettilknytning med brukerstøtte.

Til toppen