Telenor kjøper mobilaksjer for 400 millioner

Telenor kjøper 5,4 prosent av aksjene i den ungarske mobiloperatøren Pannon GSM for vel 400 millioner kroner. Det er Tele Danmark som selger 70 prosent av sin aksjepost på 23,2 prosent til Telenor, nederlandske PTT Telecom og finske Sonera.

Telenors investering i Pannon GSM er femdoblet i verdi siden 1993, da Telenor investerte 240 millioner kroner i selskapet. Det skulle bety at Telenor etter dagens aksjehandel sitter med ungarske mobilaksjer til en verdi av oppunder to milliarder kroner.

Oppkjøpet i Pannon GSM gjør at Telenor øker eierandelen fra 20,3 til 25,8 prosent, og er nå sammen med PTT Telecom i Nederland og Sonera i Finland de største utenlandske eierne i Pannon.

Tele Danmark beholder en aksjepost på vel syv prosent.

- Når Tele Danmarks aksjer ble tilbudt til en akseptabel pris kjøpte vi, sier administrerende direktør i Telenor International og styreleder i Pannon GSM, Arve Johansen i en kommentar til dagens aksjehandel.

Det har i flere måneder pågått samtaler mellom Tele Danmark og de andre eierne i Pannon om salget av aksjeposten, før Tele Danmark i dag altså solgte 70 prosent av sine aksjer for 1,2 milliarder kroner. Årsaken til at Tele Danmark nå selger seg ned, er at selskapets egen hovedaksjonær, amerikanske Ameritech, har en stor aksjepost i Pannons hovedkonkurrent i Ungarn, Matav, gjennom Matavs deleierskap i den ungarske moniloperatøren Westel.

Pannon sitter i dag med en markedsandel på vel 40 prosent i Ungarn, etter å ha vært på lufta med eget GSM-nett siden 1994. Selskapet har vel 325.000 kunder, 600 ansatte og en omsetning i 1997 på vel 1,2 milliarder kroner, med et overskudd på 40 millioner kroner. Ungarn har en mobilpenetrasjon på vel syv prosent.

Til toppen