Telenor lanserer H.323-abonnement til høsten

Telenor vil selge og markedsføre egne abonnement basert på IP-telefoni til alle sine Internett-kunder i løpet av høsten, sier prosjektleder for IP-telefoni i Telenor Nextel, Ivar Plathe.

Plathe sier at Telenor Nextel har som målsetting å etablere et offentlig IP-nett for tale, data og video-tjenester basert på H.323-standarden for IP-telefoni i Europa, og ikke bare i Norge. Nextel ser på Europa som ett marked og samarbeider med sin internasjonale partner Delta Three - et selskap som allerede har etablert seg som en aktør med knytepunkter på 35 steder og som distribuerte to millioner samtaleminutter siste måned.

- Vi ser på PC-en som en telefon og er opptatt av sømløs overgang mellom fastnettet, mobilnettene og IP-nettene, sier Plathe, som på en pressekonferanse under Voice on the Net, kunne fortelle at Telenor Nextel ved hjelp av eget prefiks, nå vil lansere eget H.323-abonnement.

- Forutsetningen er at en allerede har Telenor Internett. De første kundene får dette tilbudet i løpet av to måneder og målet er at alle Internett-kundene skal få tilgang på tjenesten i løpet av året, sier Plathe til digi.no.

- Vi vil dele kundene i grupper der de første er de vi tror i størst grad vil ta i bruk dette tilbudet, slik at vi alltid har et nett som kan ta unna de nye brukerne, sier han.

Denne kommersielle H-323-tjenesten er en direkte videreføring av prøveprosjektet ved Universitetet i Oslo, der det er satt ut telefonbokser knyttet til et eget H.323-nett (se peker til relaterte artikler i margen til høyre - "Første telefonboks..." og "IP-telefoni på boks"). Den kommersielle tjenesten er så langt ikke prissatt, men vil bli i nærheten av hva Internett-brukere allerede er vant til, med et fast abonnement og betaling for bruk. Og brukerne som ønsker kvalitet betaler for mer enn det. Vanlig kvalitet skal være billigere enn vanlige samtaleminutter.

Nextel har eget prefiks (1533 red. anm) som selskapet skal bruke sammen med egen nummerserie (850 00 000 - 851 99 999. red. anm.). Plathe sier at tildelingen av nummerserien betyr at Post- og teletilsynet ser på IP som offentlig telefoni.

Og allerede er Nextel i samtaler med et oljeselskap som kan bety minst 1000 kunder på IP-telefoni fra starten av.

Til toppen