Telenor legger grunnstein i "IT-byen Steinkjer"

I disse dager rekrutterer Telenor Bedrift til et nettsenter som skal danne grunnlaget for det lokale prosjektet "IT-byen Steinkjer".

I disse dager rekrutterer Telenor Bedrift til et nettsenter som skal danne grunnlaget for det lokale prosjektet "IT-byen Steinkjer".

Prosjektet kom i stand etter et initiativ fra Telenor, et bidrag fra Tormod Hermansen til å virkeliggjøre informasjonsteknologiens påståtte desentraliserende effekt.

Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND) spiller også en viktig rolle. Fra øvrighetssiden er Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag engasjert. Tine Midt-Norge, Bøndernes Salgslag og DataPower AS representerer innsatsen fra det lokale næringslivet. En utredning førte til en rapport som ble drøftet på et møte 25. juni i år, der det bli gitt grønt lys for prosjektet.

Nettsenteret - døpt Plexus - er selve krumtappen i "IT-byen Steinkjer" som per i dag ikke en gang har eget nettsted. Plexus skal utstyres med en kraftig tjenerpark og forsyne aktører i selve byområdet med Internett- og intranett-tjenester via en 100 Mbps fiberoptisk ring.

- Vi regner med å kunne tilby webtjenester en gang i oktober-november, sier Erik Schønning som er ansvarlig for den lokale avdelingen av Telenor Bedrift. - I disse dager søker vi etter daglig leder. I første om gang vil vi trenge to-tre dyktige fagfolk. På sikt tror jeg denne enheten kan få opptil ti slike.

Schønning tror ikke det vil være vanskelig å skaffe folk.

- Vi kjørte en annonserunde for en uke siden, og gjentar den i dag. Vi har fått en god del henvendelser, og noen søknader er allerede på plass. Felles for henvendelsene er at det dreier seg om solide fagfolk, noen med tilknytning til Steinkjer.

Telenor vil investere et par millioner kroner i nettsenteret i år. Schønning regner med at etterspørselen vil regulere den videre veksten. Han understreker at Telenor betrakter investeringen som lønnsom på sikt, og at det man gjør i Steinkjer kan danne mønster for en liknende satsing i andre byer, og at lokale deltakere vil kunne ta på seg konsulentoppdrag når andre skal lære av deres erfaringer.

- Det spesielle med Steinkjer-prosjektet er at det ikke dreier seg om å eliminere geografisk avstand men om å samle kompetanse og ulike faglige miljøer i felles bruk av informasjonsteknologi. Prosjektet er ikke teknologi-orientert, men brukerorientert. Det innbyr til å eksperimentere med ulike nyttige tjenester som krever høy båndbredde.

Prosjektet er foreløpig delt i fem områder:

  • IT i skolen
  • IT-pedagogisk senter
  • IT i landbruket
  • IT i helsearbeid
  • IT i forvaltningen

Opplæringsbedriften DataPower AS er Steinkjers lokale stjerne på IT-himmelen. Administrerende direktør Bernt Gausen sier selskapet ikke tar på seg noen ledende rolle i prosjektet, men tar sikte på å utvikle sin egen nisje.

- Vi kommer til å fase en god del av vårt utviklingsarbeid mot prosjektet, og betrakter det som en egnet testarena for nye produkter.

DataPower bruker to til tre millioner kroner i året til utvikling. Gausen er særlig opptatt av muligheten for å arbeide fram produkter innen fjernundervisning i samarbeid med lokale myndigheter og med lokale organisasjoner innen landbruksnæringen. Selskapet har hittil bare drevet fjernundervisning på prøveprosjektnivå i samarbeid med Telenor, men har ikke ført noe av dette fram til markedet ennå.

Næringssjef Johan Mørkved i Steinkjer kommune mener prosjektet kan legge grunnen for nyetableringer samtidig som det kan trekke til seg IT-bedrifter som vil være med på satsingen. Han håper prosjektet kan bidra til å bremse sentraliseringstendensene i Norge.

- Det vil høstes viktige erfaringer i alle delprosjektene. Det vi skal gjøre innen IT i forvaltningen er å bygge opp et system for utveksling av data, som vi tror vil kunne videreføres til resten av landet. Ved å satse på et IT-pedagogisk senter vil vi sørge for at IT i skolen ikke bare dreier seg om å gjøre datautstyr tilgjengelig for elevene, men fokuserer på rollen som det nye mediet kan spille i undervisningen.

Nytteprinsippet går igjen når det gjelder delprosjektet IT i landbruket, forklarer Mørkved.

- Her gjelder det hvordan nettet kan brukes til å utveksle tjenester og informasjon mellom gårdbrukerne, og mellom dem å næringsorganisasjonene deres. Etter nettsenteret, er det denne delen av hovedprosjektet som er kommet lengst.

IT i helse dreier seg mest om bruk av Internett i det forebyggende helsearbeidet.

Ellers bidrar det til å styrke prosjektet at den lokale høyskolen har fått tildelt 15 ekstra studieplasser innen informasjonsteknologi.

Mørkved vil ikke uttale seg om den samlede økonomiske rammen i prosjektet. Trønder-Avisa har tidligere nevnt et beløp på ti millioner kroner i offentlige bevilgninger. Mørkved ønsker ikke å kommentere dette tallet, men viser til at tilsvarende satsing i småbyer i andre land dreier seg om beløpe av en ganske annen størrelsesorden.

Det formelle tidsperspektivet for prosjektet er tre år med start fra høsten. Styringsgruppen konstitueres fredag i neste uke. Mørkved lover at lokale nettsider for kommunen vil være blant de aller første tilbudene som realiseres innen prosjektet "IT-byen Steinkjer".

Til toppen