Telenor med milliardinvestering?

Hollandske KPN skal være i markedet for å kvitte seg med sine ungarske aktiva. Spekulasjonene går på at Telenor kan legge inntil 7,5 milliarder på bordet for å overta majoriteten i Pannon GSM.

Ifølge Reuters skal det ungarske markedet ha forventninger til at Telenor vil gå sterkere inn i mobilselskapet Pannon GSM.

Hollandske KPN skal være på jakt etter en kjøper til sin 44,6 prosent andel i Pannon GSM, samt til konsernets eierandel i Pantel.

Telenor eier i utgangspunktet nesten 26 prosent av Pannon GSM.

Den ungarske mobiloperatøren var en av de første utenlandssatsingene til det norske telekonsernet. Den første investeringen ble foretatt allerede i 1993 med et beløp på 240 millioner kroner.

Av prospektet for Telenors børsintroduksjon fremgår at selskapet totalt har investert 673 millioner kroner og satt igjen med et andelsmessig resultat på 110 millioner kroner i 1999.

I fjor var imidlertid Telenors andel av resultatet etter skatt redusert til 78 millioner kroner, tilsvarende 38 millioner kroner etter avskrivninger for goodwill.

Andre eiere i Pannon GSM er finske Sonera med 23 prosent og Tele Danmark med i underkant av 7 prosent.

Kilder Reuters har vært i kontakt med forventer at Telenor vil overta KPNs direkte og indirekte eierandeler på 44,6 prosent for et beløp på mellom 800 og 820 millioner dollar, tilsvarende rundt 7,5 milliarder kroner.

Dette verdsetter i tilfelle hele selskapet til rundt 1,8 milliarder dollar eller 1.500 dollar pr. kunde, tilsvarende i overkant av 16 milliarder kroner.

Dermed skulle Telenors andel i utgangspunktet ha en verdi på rundt 4,2 milliarder kroner.

En verdi på 4,2 milliarder tilsvarer omtrent 50 prosent av verdien beregnet av analytikere i forkant av børslanseringen.

Pannon GSM hadde ved utgangen av fjoråret i overkant av 1,2 millioner abonnenter og rundt 1.000 basestasjoner, og er dermed den nest største operatøren i det ungarske markedet.

Til toppen