Telenor melker norske surfere

Undersøkelser digi.no har gjennomført, viser at det er svært dyrt å surfe i Norge over oppringte linjer sammenliknet med USA. Surfer du to timer dagen mellom 8 og 17, kan det koste 10 ganger så mye som i USA.

1.1.1997, under tittelen "Telenor senker prisene og etablerer Europas største lokaltakstområde" gjennomførte Telenor en prisomlegging som økte kostnadene for et flertall (70 prosent i henhold til Telenor) av norske Internett-brukere. Før omleggingen kunne man surfe på kommunetakst i én time for 4 kroner og 90 øre; etter årsskiftet kostet samme timen kroner 8,80 innen det litt større lokalområdet.

Nå koster det 8 kroner og 40 øre per time mandag til fredag mellom 17:00 og 08:00 og i helgene, mens det koster 15 kroner per time mandag til fredag mellom 08:00 og 17:00.

For å sette i perspektiv Telenors priser på telefonibruk som er typisk for oppringt nettsurfing, har vi tatt en titt på teleliberaliseringens hjemland - USA. Vi har valgt én av de store lokale telefonselskapene i USA, Pacific Bell, som dominerer på vestkysten. Alle de store lokaltelefonselskapene i USA tilbyr lokaltelefoni til fastpris med ubegrenset bruk uten ytterligere tellerskrittkostnader.

Pacific Bell tar en fastpris på 11,25 dollar per måned for lokaltelefoni med ubegrenset antall tellerskritt. Det blir lagt til lokal omsetningsskatt - sales tax - (8,25 prosent i California) og tilknytningsavgifter til FCC (Federal Communications Commission). Vi setter derfor fastprisen til 15 dollar inklusive avgifter i vårt eksempel. I norske kroner med kurs kroner 7,50 per dollar, blir det 112,50 kroner.

Det betyr at det er billigere å ringe/surfe ubegrenset lokalt i USA, enn det er bare å ha en telefonlinje i Norge - noe som koster minimum 136 kroner i måneden.

En daglig to-timerssurf over Telenors linjer koster 669 kroner per måned utenom arbeidstid - nesten seks ganger så mye som de 112 kroner samme surfen i California koster. Mellom 8 og 17 koster det 1108 kroner måneden som er nesten 10 ganger så dyrt som i California. Hvis du surfer mye om kvelden kan det lønne seg å tegne et Familie og Venner-abonnement som gir 20 prosent rabatt på lokaltakst mandag til fredag fra 17:00 til 08:00 og i helgene, mot at du betaler 10 kroner per måned. Da slipper du unna med 575 kroner for en to-timerssurf, som er drøyt fem ganger så dyrt som i USA.

Ved småsurfing i 15 minutter hver dag - utenom arbeidstid, er det 1,9 ganger så dyrt med Telenor (kr 213 mot kr 112), mens det koster 3,5 ganger så mye hvis surfingen skjer i arbeidstiden (kr 398 mot kr 112). Er du på nett i en halv time hver dag utenom arbeidstid er Telenor 2,5 ganger så dyrt (kr 278 mot kr 112), mens selskapet er 6,2 ganger så dyrt i arbeidstiden (kr 702 mot kr 408).

I tabellen nedenfor har vi regnet ut telefonkostnadene ved å surfe over telefonen i én måned med Telenors Basis-abonnement gitt at man surfer hver dag. Nettaksess og vanlig talebruk av telefonen kommer i tillegg.

Timer

per

dag

Telenor

M-F

8-17

Telenor

M-F

17-8

Lør/

Søn

Telenor

fam&

venn

Pac

Bell

0,25 398,20 213,5 210,48 112,50
0,50 499,60 278,60 262,56 112,50
1,00 702,40 408,80 366,72 112,50
1,50 905,20 539,00 470,88 112,50
2,00 1108 669,20 575,04 112,50
2,50 1310,80 799,40 679,20 112,50
3,00 1513,60 929,60 783,36 112,50
4,00 1919,20 1190,00 991,68 112,50
5,00 2324,80 1450,40 1200,00 112,50

(Eksemplene er tatt for måneden mars med 22 arbeidsdager og 9 helgedager.Inkludert i våre tall er en fast avgift på 136 kroner per måned og 0,40 kroner i gebyr per samtale. Vi har forutsatt bare én samtale hver dag. Vi gjør også oppmerksom på at ved mange timers bruk hver dag vil det kunne lønne seg å tegne et Pluss-abonnement eller skaffe annen nettilgang.)

Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Telenor Privat, synes ikke sammenlikningen med USA er rettferdig.

- Det amerikanske markedet er mye større enn vårt, og de har derfor mange flere å fordele kostnadene over, sier Gjølme til digi.no.

Gjølme understreker også at Telenors Familie og Venner-ordning gir 20 prosent rabatt på surfing utenom arbeidstiden.

- De fleste som surfer mye om kvelden og i helgene tror jeg er knyttet til en rabattordning hos oss.

Hun fremhever også at det i påsken er helgepriser fra onsdag 8. april klokken 17:00 til tirsdag 14. april klokken 08:00 og at Familie & Venner-rabatten gjelder.

Til toppen