Telenor Mobil vil delta i GSM-auksjon

Når Samferdselsdepartementet neste år skal auksjonere ut frekvenser for GSM-telefoni, vil Telenor være blant de interesserte kjøperne. Selskapet trenger flere frekvenser, blant annet i Oslo. Informasjonssjef, Jo Heldaas, sier at selskapet vil by på frekvenser om selskapet får lov til å delta i auksjonen.

Telenor Mobil har lenge hatt press på sine frekvensressurser i befolkningstette områder, i første rekke i Oslo. Her er gjenbruken av frekvenser stor, det vil si at samme frekvens brukes samtidig flere steder i byen. Frekvensmangel var også årsaken til at Telenor var svært raskt ute med å bygge ut selskapets GSM-1800 mobilnett i Oslo

Jo Heldaas sier at det er behov for frekvenser flere steder som følge av økt kundemasse og trafikk. Telenor er derfor svært interessert i å skaffe seg tilgang på nye frekvensressurser.

Så langt har nemlig mobilkonsesjonene inkludert de samme frekvensressursene, selv om kundemassen varierer. Både Telenor Mobil og NetCom sitter med 2x10 MHz frekvensblokker i både GSM 900 og GSM 1800 mobilnettet, selv om Telenor har nesten tre ganger så mange kunder som NetCom.

Men Samferdselsdepartementet har ennå ikke bestemt seg for at Telenor og NetCom,som eksisterende GSM-eiere, skal få anledning til å skjøte på kapasiteten sin med ytterligere frekvensressurser kjøpt gjennom departementets auksjon.

Ekspedisjonssjef i Post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier at dette er et av spørsmålene departementet nå skal vurdere.

Hos NetCom er ikke behovet like stort og sjef for samfunnskontakt i NetCom, Torild Skogsholm sier selskapet ikke er interessert i å betale uhorvelige summer for nye mengder frekvenser.

- Denne type omsetning av frekvenser frister oss ikke i utgangspunktet ikke.
Post- og teletilsynet som anbefalte auksjonsformen overfor Samferdselsdepartementet har ikke tatt stilling til om GSM-frekvenser skal forbeholdes aktører som i dag ikke disponerer GSM-frekvenser.


Avdelingsdirektør, Geir Jan Sundal, sier at tilsynet ikke har tatt stilling til hvem som skal få tilgang til frekvensene.

- Vi har foretatt en vareopptelling på hvor mye frekvensressurser vi har og anbefalt hvordan en fordeler disse. Vi har anbefalt auksjon fordi vi har to mobilnett med rimelig dekning i Norge, og fordi en da ikke lenger trenger å by med dekning, men heller med kroner.

Sundal sier at tilsynet nok også vil kunne skaffe seg en mening om Telenor og NetCom skal få delta i en auksjon dersom Samferdselsdepartementet skulle be om det.

Til toppen