Telenor og NFIF inngår alfanummeravtale

Selv om personene skifter lederverv år om annet skal det enkelte verv ha de samme alfanummeret. Det er målet med avtalen Telenor og Norges Friidrettsforbund (NFIF) nå inngår.

Det er dårlige erfaringer med å knytte telefonnumrene til person i stedet for til vervet som ligger bak avtalen. Nå vil personen som skifter verv overlate alfanummeret til etterkommeren, som knytter egne telefonnummer til det nye nummeret. To eller flere kan også veksle på å motta inngående samtaler.

Telenor vil gjerne få flere erfaringer med bruken av alfanummer-løsningen i en organisasjon. Ifølge generalsekretær i NFIF, Trond Pedersen, er det en stor fordel å kunne styre samtalene slik en selv vil etter behovet. - Lokale ledere har sjelden eget kontor, og med et alfanummer vil det bli enklere å nå dem som til en hver tid innehar de ulike vervene, sier han.

Til toppen