Telenor og Posten i datafusjon

Telenor Allianse AS og divisjon fagtjenester i Posten SDS AS har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere fra 1. januar 1999. Det nye selskapet skal etableres som felles datterselskap av Telenor Programvare AS og Posten SDS AS, med lik eierandel.

Det fusjonerte selskapet får 330 ansatte og en årsomsetning på i overkant av 340 millioner kroner, og blir med det en betydelig aktør i norsk IT-industri, primært rettet mot det offentlig markedet.

Selskapet får hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

Kjell Rune Nakkestad, som i dag leder Telenor Allianse, blir administrerende direktør i det nye selskapet, heter det i en felles pressemelding fra fusjonspartene.

Til toppen