Telenor og Telia likeverdige parter

Det går mot politisk enighet om fusjonen mellom Telenor og Telia, der konklusjonen kan bli at det blir flertall på Stortinget for en fusjon, samtidig som det også blir flertall mot en delprivatisering av det fusjonerte selskapet.

Telenorstyret orienterte statsråd Odd Einar Dørum torsdag om sitt syn på fusjonsplanene, som blant annet inkluderte plassering av hovedkontor og hvem som skal bekle sjefsjobben. Samtalene så langt har gått ut på å finne et felles utgangspunkt før de virkelige fusjonsforhandlingene starter.

Saken er nå overtatt av eierne i de to teleselskapene som fortsetter sine samtaler om sammenslåing. Og eierne har ikke ligget på latsiden. Ifølge Dagsrevyen torsdag kveld går det mot enighet mellom regjeringen og Arbeiderpartiet om et stort telekompromiss, der en fusjon kan finne sted, menw uten å åpne for nye eiere.

Ifølge styreleder Arnfinn Hofstad i Telenor, skal en fusjon finne sted mellom to likeverdige parnere. Arbeidet skal i løpet kort tid kunne resultere i en felles erklæring fra de to eierne.

Både Telenor og Telia lider i dag av sterk tidsnød. Ikke bare haster det for en avklaring internt i de to selskapene, men minst like viktig er det at selskapenes internasjonale partnere får en avklaring. Telenor og Telia har valgt hver sin internasjonale vei.

Telenor samarbeider tett og nært med British Telecom om flere prosjekter ute i verden, blant annet gjennom Concert. Telia på sin side er en del av den skrantende europeiske alliansen Unisource, sammen med televerkene i Sveits og Nederland, som igjen har Telecom Italia og AT&T som internasjonal partner.

Det uttalte målet fra alle parter er at både Stortinget og Riksdagen bør behandle denne saken i løpet av vårsesjonen.

Til toppen