Telenor ønsker inngangspenger for mobilmarkedet

- Etter å ha investert 3 milliarder kroner i eget mobilnett, mener vi at nye aktører på mobilmarkedet bør betale en inngangsbilett for å få tilgang til mobilmarkedet, sier dekningssjef i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen.

- Etter å ha investert 3 milliarder kroner i eget mobilnett, mener vi at nye aktører på mobilmarkedet bør betale en inngangsbilett for å få tilgang til mobilmarkedet, sier dekningssjef i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen.

Amundsen sier til digi:tele at avgiften som bør pålegges nye aktører i mobilmarkedet bør avspeile de utbyggingskostnadene Telenor og NetCom har hatt ved utbyggingen av sine nett som begge i dag dekker store deler av landet..

Både Telenor Mobil og NetCom har tidligere i et felles brev til Samferdselsdepartementet bedt om at det ikke bør komme andre aktører inn på mobilmarkedet enn de to som allerede finnes.

At det kommer flere enn to konsesjoner på et DCS-1800 mobilnett i Norge synes å være klart. Ekspesidjonssjef i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud sier til digi:tele at departementet vurderer å dele ut tre eller fire lisenser til et nytt mobilnett.

- Fordi frekvenser etterhvert har blitt en begrenset ressurs ligger det an til at nye aktører på mobilmarkedet må betale for frekvensene, dersom de vil etablere et DCS 1800-nett i Norge, ifølge Sanderud. - I flere andre land tas det betalt for de samme frekvensene, sier han.

Noen annen form for inngangsbillett til markedet er det ikke planer om i denne omgang. Konsesjonsvilkårene for tildeling av lisenser for DCS 1800-nett er ennå ikke klare, men mest sannsynlig vil et av vilkårene være en geografisk dekning som omfatter de 12-14 største byene i Norge.

Samferdselsdepartementet ønsker også å opprette et fond for å finansiere universelle tjenester som totalforsvaret, kystradioen, Svalbard og telegramtjenester. Beregninger viser at Telenor pålegges utgifter tilsvarende 200 millioner kroner for å fylle disse oppgavene, som bare Telenor kan levere på kort sikt. Fondet skal bygges opp ved at nye aktører på det norske markedet betaler inn penger tilsvarende det det koster Telenor å drive disse fellestjenestene.

Til toppen